R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Microsoft Excel

  Microsoft Excel, Microsoft firması tarafından yazılan ve dağıtılan, dünyanın en popüler elektronik tablo programıdır. Uygulamalarda, detaylı finansal çözümlerin verilebildiği hesap çizelgeleri ve çizelgeler oluşturmadaki başarısı ve Visual Basic makro programlama dilinin kullanımı sayesinde şu anda dünyada türünün en popüler yazılımıdır.

  Microsoft Excel, Microsoft Office paketinin bir parçasıdır. Ayrıca Office 365 adı verilen ve web üzerinde tüm platformlarda kullanılabilen bulut tabanlı hizmet de vardır.

  Excel veya Microsoft Excel, elektronik tablolar oluşturulmasına ve bu tablolar üzerinde karmaşık matematik işlemlerini kolayca gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir programdır. Amerikan teknoloji devi Microsoft'un geliştirdiği Excel, Windows ve Apple Macintosh işletim sistemlerinde sorunsuz kullanılabilir.

  Excel'de oluşturulan tablolar, grafiksel olarak temsil edilebilir. Excel tablolarına resim ve açıklayıcı notlar eklenerek kusursuz raporlar oluşturulabilir. Diğer tüm MS Office programları ile uyumlu çalışan Excel, verilerin tablolar halinde düzenlenmesine ve saklanmasına yardımcı olur. Boş bir sayfayla değil, yeni bir Excel sayfası açıldığında sütun ve satırlardan oluşan bir prototip tablo ile karşılaşılır. Excel'in kullanıcılarına sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için Excel fonksiyonlarının iyi öğrenilmesi gerekir. Mevcut iş ne olursa olsun yeterli Excel bilgisine sahipse tüketici, ek gelir elde edebileceği farklı projeler bulabilir.

  Tarihçesi

  Microsoft ilk olarak 1982 yılında ‘Multiplan’ adlı bir elektronik tablo programını kullanıcılara sundu. Bu program, CP/M sistemi kullanıcıları için çok uygun gibi görülse de MS-DOS sistemi için Lotus 123 çok daha popülerdi. 

  Microsoft, Mac kullanıcıları için Excel'in ilk sürümünü 30 Eylül 1985'te ve Windows için Kasım 1987'de yayımladı. Lotus için 123 sürümünün geliştirilmesi Windows için çok zaman aldı. Bu nedenle Excel 123 sürümlerinin yayımlanmaya başlaması Microsoft'a yardımcı oldu ve PC, yazılım geliştiriciler arasında lider konuma ulaşmasını sağladı.

  Microsoft Excel piyasaya çıkma tarihi

  Microsoft, 30 Eylül 1985'te Mac kullanıcıları için, Kasım 1987 de ise Windows için ilk Excel sürümünü yayımladı.

  Microsoft Excel'de temel işlemler

  Microsoft Excel, bir elektronik tablodaki tüm temel işlemlere sahiptir. Numaralandırılmış satırlar ve harfler adlı bir hücre ızgarası kullanan aritmetik işlemler gibi veri işlemlerini düzenler. İstatistiksel, teknik ve finansal ihtiyaçları karşılayan fonksiyonlara sahiptir. Ayrıca çizgi grafikleri, çizelgeleri veya grafikleri ve çok sınırlı bir ölçüde 3B grafikleri görüntüleyebilir. Farklı bağımlılıklarına göre verileri farklı açılardan bölümlere ayırmaya yardımcı olur. 

  Ayrıca, kullanıcılara diferansiyel denklemleri çözme ve ardından sonuçları panoya raporlama yeteneği veren ‘Visual Basics for Applications’ adlı kapsamlı sayısal yönteme dayalı bir programlama yönü vardır. Son olarak, tabloyu kullanıcıdan tamamen gizlemesine ve bir uygulama veya karar destek sistemi (DSS) gibi görünmesini sağlayan harika etkileşimli kullanıcı ara yüzleri vardır. 

  Daha ayrıntılı olarak Excel uygulaması, güncellenmiş listeleri kullanarak harici veri tabanlarını otomatik olarak sorgulayabilir, sonuçları analiz edebilir, onlarla PowerPoint sunumları oluşturabilir veya Word raporları yazıp e-posta yoluyla düzenli katılımcılara gönderebilir.

  Microsoft Excel kısayolları

  • CTRL+PgUp: Soldan sağa doğru çalışma dosyasındaki sekmelere geçiş yapmayı sağlar.
  • CTRL+PgDn: Sağdan sola doğru çalışma dosyasındaki sekmelere geçiş yapmayı sağlar.
  • CTRL+SHIFT+(: Seçimdeki bütün gizli satırları gösterir.
  • CTRL+SHIFT+): Seçimdeki bütün gizli sütunları gösterir.
  • CTRL+SHIFT+&: Seçili olan hücrelere dış kenarlık ekler.
  • CTRL+SHIFT_: Seçili olan hücrelerdeki dış kenarlığı kaldırır.
  • CTRL+SHIFT+~: Genel sayı biçimini uygular.
  • CTRL+SHIFT+$ : Ondalık basamaklı para birimi biçimini uygular. (Negatif sayılar ise parantez içinde görüntülenir).
  • CTRL+SHIFT+%: Ondalık basamaksız yüzde biçimini uygular.
  • CTRL+SHIFT+^: Ondalık basamaklı üstel sayı biçimini uygular.
  • CTRL+SHIFT+# : Günü, ayı ve yılı gösterebilen tarih biçimini uygular.
  • CTRL+SHIFT+@: Saati ve dakikayı gösterebilen saat biçimini uygular.
  • CTRL+SHIFT+!: İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcıyı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygulamaya yarar.
  • CTRL+SHIFT+*: Aktif hücre etrafındaki mevcut alanı seçmek için kullanılır. (Veri alanı boş satırlar ve sütunlarla çevrilidir). Bir Özet Tablo raporunu seçer.
  • CTRL+SHIFT+: Geçerli saati girmeye yarar.
  • CTRL+SHIFT+”: Etkin hücrelerin üst kısmındaki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyalamaya yarar.
  • CTRL+ÜST KARAKTER+Artı (+): Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntülemeye yarar.
  • CTRL+Eksi (-): Seçilen bölgeyi silme durumunda Sil iletişim kutusunu göstermeye yarar.
  • CTRL+;: Geçerli tarihi girme işlemini sağlar.
  • CTRL+`: Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmaya yarar.
  • CTRL+’: Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğuna kopyalar.
  • CTRL+1: Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
  • CTRL+2: Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
  • CTRL+3: İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
  • CTRL+4: Alt çizgi uygular veya kaldırır.
  • CTRL+5: Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
  • CTRL+6: Nesneleri gizleme, görüntüleme, nesneler için yer tutucuları görüntüleme arasında geçişler yapmaya yarar.
  • CTRL+8: Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
  • CTRL+9: Seçili satırları gizler.
  • CTRL+0: Seçili satırları gizler.
  • CTRL+A: Tüm çalışma sayfasını seçmeye yarar.
  • CTRL+A tuşlarına iki defa basıldığında seçilen bölge ve özet satırları seçilmiş olur.
  • CTRL+A tuşlarına üç kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir ve alınır.
  • CTRL+ÜST KARAKTER+A: Bir formüldeki işlev adının sağındayken bağımsız değişken adı ve parantez ekler.
  • CTRL+B: Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
  • CTRL+C: Seçili hücreleri kopyalar.
  • CTRL+C tuşlarının ardından tekrar CTRL+C tuşlarına basmak Panoyu görüntüler.
  • CTRL+D: Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygulamaya yarar.
  • CTRL+F: Bul sekmesi seçili olduğunda Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntülemeye yarar.
  • ÜST KARAKTER+F5: Sekmeyi görüntüleme yapar, 
  • ÜST KARAKTER+F4: Bul hareketini tekrarlamaya yarar.
  • CTRL+ÜST KARAKTER+F: Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir kutusunu göstermeye yarar.
  • CTRL+G: Git iletişim kutusunu görüntüler. F5 de bu iletişim kutusunu göstermeye yarar.
  • CTRL+H: Değiştir sekmesi seçili olarak Bul veya Değiştir kutusunu görüntülemeye yarar.
  • CTRL+I: İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırmaya yarar.
  • CTRL+K: Yeni köprüler elde etmek için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu göstermeye yarar.
  • CTRL+N: Yeni ve boş çalışma kitabı oluşturmaya yarar.
  • CTRL+O: Bir dosyayı açmayı ve bulmayı sağlamak için, aç kutusunu göstermeye yarar.
  • CTRL+ÜST KARAKTER+O: İçinde bulunan tüm hücreleri seçmeye yarar.
  • CTRL+P: Yazdır iletişim kutusunu görüntülemeye yarar.
  • CTRL+ÜST KARAKTER+P: Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreler Biçimlendir iletişim kutusunu görüntülemeye yarar.
  • CTRL+R: Seçili olan aralığın en sol kısmındaki hücrenin içeriğini ve biçimlendirmesini, tamamen sağ kısımdaki hücrelere kopyalayabilmek için ‘sağa doldur’ komutunu kullanmaya yarar.
  • CTRL+S : Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve biçimle kaydetmeye yarar.
  • CTRL+T: Tablo Oluştur iletişim kutusunu göstermeye yarar.
  • CTRL+U: Alt çizgi uygular veya kaldırma işlemini yapar.
  • CTRL+ÜST KARAKTER+U: Formül çubuğunun genişletilmesine ve daralmasına aralarında geçişe imkân sağlamaya yarar.
  • CTRL+V: Panonun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlamış olur. Nesne, metin veya hücre içeriği kesilip kopyalandıktan sonra kullanılmaya yarar.
  • CTRL+ALT+V: Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntülemeye yarar. 
  • CTRL+W: Seçili çalışma kitabı penceresini kapatmaya yarar.
  • CTRL+X: Seçili hücreleri kesmeye yarar.
  • CTRL+Y: Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlamaya yarar.
  • CTRL+Z: Geri Al komutu, son komutu geri almaya veya son yazılan girişi silmeye yarar.
  • CTRL+ÜST KARAKTER+Z: Geri Al ya da Yinele komutu, Akıllı Etiketleri Otomatik Düzelt görüntülendiğinde son otomatik düzeltmeyi geri almaya veya yinelemeye yarar.

  Microsoft Excel ile neler yapılabilir?

  • Formüller ile hesaplama yapılabilir.
  • Formüller oluşturabilir.
  • Makrolar ile formüller hızlandırılabilir ve tek tuşla görevler halledilebilir.
  • Bağımsız tablolar oluşturabilir.
  • Dize oluşturabilir.
  • Veri tabanları olarak kullanabilir.
  • Veri tabanlarında arama yapılabilir.
  • Belge yazılabilir.
  • Matematiksel işlemleri gerçekleştirir.
  • Görüntü eklenebilir.
  • Dışa aktarma ve içe aktarma yapılabilir.
  • Mantıksal işlemler yapılabilir. 
  • Bulut bilişim ile entegre olabilir.
  • Veri kalitesi yönetimi ve bakımını yapabilir.
  • Otomatik raporlama, çağrı raporlama özelliği vardır.
  • Veri madenciliği gerçekleştirilebilir.

  Çizelgeler

  Diğer elektronik tablo uygulamaları gibi Microsoft Excel de belirli hücre gruplarından oluşturulan çizelgeleri veya grafikleri destekler. Görüntülenen pencere öğesi, geçerli sayfada bulunabilir veya ayrı bir nesne olarak eklenebilir. İçerik değişirse bu görüntüler, hücreleri kullanışlı bir tasarım aracı haline getirmek için otomatik olarak güncellenir. 

  Makro Excel nedir?

  Makro, sürekli olarak hazırlanması gereken raporlar varsa, sık uygulanan döngüler varsa mutlaka kullanılması gereken bir dizi işlemdir. Makro yazıldıktan sonra genellikle tüketicinin belirtmediği şeyleri yaparak düzinelerce işlemi birlikte gerçekleştirir. 

  Her gün farklı satıcılardan Excel dosyaları alındığı varsayıldığında. Tek tek format atmak yerine makro yazıp hepsini tek tıkla formatlanabilir.

  Excel Uzantısı nedir?

  Excel uzantısı, Microsoft Office paket programı içinde yer alan Excel yazılımına verilen addır. En çok kullanılan uzantı XLS uzantısıdır.

  BiçimUzantıAçıklama
  Excel Çalışma Kitabı.xlsxExcel 2010 ve Excel 2007 için varsayılan XML tabanlı dosya biçimi. Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makro kodunu veya Microsoft Office Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolayamaz.
  Excel Macro-Enabled Çalışma Kitabı (kod).xlsmExcel 2016, Excel 2013, Excel 2010 ve Excel 2007 için XML tabanlı ve makro etkin bir #x3. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolar.
  Excel İkili Çalışma Kitabı.xlsbExcel 2010 ve Excel 2007 için ikili dosya biçimi (BIFF12).
  Şablon.xltxExcel 2010 ve Excel 2007 için Excel şablonunun varsayılan #x1. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolayamaz.
  Şablon (kod).xltmExcel şablon şablonları için makro etkin Excel 2010Excel 2007. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolar.
  Excel 97- Excel 2003 Çalışma Kitabı.xlsExcel 97 - Excel 2003 İkili dosya biçimidir (BIFF8).
  Excel 97- Excel 2003 Şablonu.xltExcel 97 - Bir Excel şablonuna ait Excel 2003 İkili dosya biçimidir (BIFF8).
  Microsoft Excel 5.0/95 Çalışma Kitabı.xlsExcel 5.0/95 İkili dosya biçimidir (BIFF5).
  XML Elektronik Tablosu 2003.xmlXML Elektronik Tablosu 2003 dosya biçimi (XMLSS).
  XML Verileri.xmlXML Veri biçimi.
  Excel Eklentisi.xlamExcel 2010 ve Excel 2007 için XML tabanlı ve makro etkin Eklenti biçimi. Eklenti, ek kodlar çalıştırmak amacıyla tasarlanan destek programıdır. VBA projeleri ve Excel 4.0 makro sayfalarının (.xlm) kullanımını destekler.
  Excel 97-2003 Eklentisi.xlaExcel 97-2003 Eklentisi, ek kod çalıştırmak için tasarlanmış tamamlayıcı program. VBA projelerinin kullanımını destekler.
  Excel 4.0 Çalışma Kitabı.xlwYalnızca çalışma sayfalarını, grafik sayfalarını ve makro sayfalarını kaydeden bir Excel 4.0 dosya biçimi. Bu dosya biçimindeki çalışma kitaplarını Excel 2010, ancak bir Excel dosyasını bu dosya biçiminde kaydedesiniz.
  Çalışma 6.0-9.0 elektronik tablosu.xlr

  Microsoft Works 6.0-9.0'a kaydedilmiş elektronik tablo.

  Not: Bu biçim yalnızca son Excel Starter de desteklemektedir.

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  Microsoft Excel
  Microsoft Excel Microsoft Excel
  Geliştirici(ler)

  Microsoft

  Güncel sürüm

  2019 (16.0.6742.2048)

  İşletim sistemi

  Microsoft Windows

  Platform

  Windows

  Tür

  Hesap çizelgesi

  Lisans

  Sahipli yazılım, ücretli

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et