R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Kullanım Sözleşmesi

  R10.NET/BLOG KULLANIM SÖZLEŞMESİ

  TARAFLAR

  İşbu “Kullanım Sözleşmesi” Serbest Liman ve Bölgesi Posta Kutusu 1021 KKTC adresinde mukim Rokito Digital LTD. (Bundan böyle R10 Blog olarak anılacaktır) ile sahibi olduğu www.r10.net/blog internet sitesini kullanan “Kullanıcı” arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

  “R10 Blog” ve “Kullanıcı” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.


  SÖZLEŞMENİN AMACI

  İşbu sözleşme R10 Blog’a r10.net mevcut forum üyeliğiyle ya da sosyal medya (Google, Facebook, Github, LinkedIn) üyeliğiyle giriş işlemini takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile R10 Blog arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu maddede yazan yöntemlerle R10 Blog’a giriş yapan Ziyaretçi için üyelik kaydı oluşturularak Kullanıcı sıfatı verilir.


  TANIMLAR

  İşbu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

  3.a) R10 Blog: Mülkiyeti Rokito Digital LTD’ye ait olan www.r10.net/blog internet sitesini,

  3.b) Blog: R10 Blog’un altyapısını oluşturan blog yazılım sistemini ve arayüzü,

  3.c) Kullanıcı: R10 Blog’a mobil ya da web ara yüzü üzerinden r10.net forum üyeliğiyle ya da sosyal medya hesabıyla giriş yapıp üyelik kaydı oluşturarak KVKK Aydınlatma Metnini, Kullanım Sözleşmesini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

  3.d) Ziyaretçi: R10 Blog’u üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

  3.e) KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini,

  3.f) Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları,

  İfade eder.


  TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI

  4.a) R10 Blog’a aklı baliğ tüm ziyaretçiler r10.net forum üyeliğiyle ya da 2. Maddede yazılı sosyal medya hesabıyla giriş yapabilir. Ziyaretçi, R10 Blog’a bu maddede sayılan yöntemlerle giriş yaptığı takdirde işbu Kullanım Sözleşmesini, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  4.b) 4.a. maddesinde yazılı yöntemlerle R10 Blog’a giriş yapan Ziyaretçi, üyelik kaydı oluşturularak Kullanıcı sıfatına sahip olacak ve Kullanıcılara sağlanan hizmetlerden faydalanabilecektir.

  4.c) Ziyaretçinin gerçeğe uygun olmayan bilgilerle R10 Blog’u yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde R10 Blog’un bu Kullanıcı hizmetini tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bakidir.

  4.d) Ziyaretçi, Kullanıcı sıfatını kazanmasını takiben R10 Blog’da yer alan ve statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.

  4.e) Kullanıcı R10 Blog Kurallarına ve genel ahlak kurallarına aynen uymakla mükelleftir. Blog Kuralları tüm Kullanıcı statüleri için geçerli olup kurallara uymayan tüm Kullanıcılara Blog Kurallarında yer alan yaptırım ve müeyyideler uygulanır.

  4.f) R10 Blog; Kullanıcının blog sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, yönetim tarafından onaylanması akabinde paylaşım yapmasını ve içerik üretmesini, kullanıcıya özel profil alanına sahip olmasını sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise Blog Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.

  4.g) Kullanıcı R10 Blog’a giriş işleminden sonra profil alanını düzenleme hakkına sahiptir. Bu kapsamda Kullanıcı, profil sayfasında; yazar adı, profil resmî, internet sitesi, e-posta adresi, sosyal medya hesapları, uzmanlık alanları, tecrübeleri, eğitim düzeyi, okuduğu okullar, bildiği diller, otobiyografi gibi kişisel bilgilerini dilediği şekilde paylaşma hakkına sahiptir.

  4.h) R10 Blog’un amacı; Kullanıcı tarafından üretilen içerik ve makalelerin yayınlanmak suretiyle tüm ziyaretçilere sunulmasıdır. Bu kapsamda R10 Blog’da Kullanıcı tarafından üretilen içerikler, makaleler ve yorumlar yönetim tarafından onaylanmak koşuluyla yayına alınır.

  R10 Blog’da içerik ve makale paylaşımı gönüllülük esasına dayalıdır. Kullanıcı, ürettiği içeriğin ve makalenin karşılığında ücret talebinde bulunamaz. Kullanıcı, istikrarlı paylaşımları nedeniyle de ayrıca ücret talebinde bulunamaz. Fakat Kullanıcının istikrarlı şekilde gönüllü/ücretsiz içerik üretmesi, ürettiği içeriklerin ve makalelerin yönetim tarafından onaylanarak yayına alınması, diğer Kullanıcıların içeriklerine istikrarlı şekilde yorum yapması durumlarında; takdiri yönetime ait olmak üzere Kullanıcıdan ücret karşılığı makale/içerik hizmeti alınabilir.

  Yayına alınan bu unsurlar 6698 sayılı kanun kapsamında kişisel veri sayılmaz. Yayına alınan tüm içeriklerin, makalelerin ve yorumların mülkiyeti R10 Blog’a ait olup 4.i maddesinde yazılan iptal hallerinin gerçekleşmesi halinde dahi silinmez. Kullanıcı, hiçbir hal ve şartta yayına alınan içeriğinin, makalesinin ya da yorumunun silinmesini talep edemez.

  4.i) Kullanıcı her zaman Kullanıcı sıfatının ve üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı sıfatı iptal edildiği takdirde kişisel verileri 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK Aydınlatma Metninde yer alan yükümlülükler kapsamında belirlenen sürelerle kanuna ve mevzuata uygun şekilde korunur. Ayrıca ilgili kişi tarafından kişisel verilerin imhası talebinde bulunulduğunda KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’in 7. Maddesinin 5. Fıkrası kapsamında uygun olan yöntemin seçim hakkı R10 Blog’a aittir.

  Kullanıcı sıfatı talep üzerine KVKK kapsamında ya da herhangi bir sebeple silindiği takdirde, 4.h maddesinde açıklandığı üzere Kullanıcının yayına alınan içerikleri, makaleleri ve yorumları Kullanıcı ile ilişkilendirilmeden, anonim olarak yayında kalmaya devam eder.

  4.j) R10 Blog internet sitesi 5651 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu nezdindeki Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi’nde yer alan bir Yer Sağlayıcıdır. Dolayısıyla blogda yer alan içerikler Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

  Bu sebeple Yer Sağlayıcı sıfatına sahip olan R10 Blog’un; Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin ya da hukuka aykırı paylaşımın mevzuata uygunluğunu kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriğin ya da paylaşımın hukuka, mevzuata ve kanunlara aykırı olması, kişilik haklarını ihlal etmesi, suç teşkil etmesi ya da adli veya idari yaptırımı gerektirmesi halinde tüm sorumluluk İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip Kullanıcıya aittir.

  4.k) R10 Blog; Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri barındıran Blog altyapısına sahip web sitesidir. Kullanıcı, tüm içeriklerin kendisi gibi Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, R10 Blog’un Yer Sağlayıcı olarak hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bildiğini açıkça kabul etmiştir.

  Bu sebeple Kullanıcı, kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten ve makaleden, blog genelindeki tüm mesajlarından ve yorumlarından hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.

  4.l) R10 Blog’da yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, R10 Blog tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı R10 Blog’a aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka bir web sitesinde kullanıma açması yasaktır. Kullanıcı bu maddeye aykırı eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği R10 Blog tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde R10 Blog yasal ve hukuki tüm haklarını kullanma hakkına sahiptir.

  4.m) Kullanıcı, R10 Blog’un 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ile 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda Kullanıcıya ait veri tabanında yer alan verilerin yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise R10 Blog tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.

  KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ

  İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Forum Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup İstanbul (Çağlayan) Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.

  R10 Blog, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.

  KVKK Aydınlatma Metni’ne ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ
  Gizlilik ve Çerez Politikaları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.


  YÜRÜRLÜK

  R10 Blog’u ziyaret eden her Ziyaretçi işbu Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir. İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.

   

  R10.Net/blog web sitesinde yer alan tüm paylaşımlar, görseller ve her türlü materyaller Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yayınlanmaktadır. Bu materyaller 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu koruması kapsamında bir eserdir ve tüm yasal hakları ROKITO DIGITAL LTD. Şirketine aittir. 5846 sayılı kanunun 71. Maddesi kapsamında bu eserlerin değiştirilmesi, kullanılması, umuma iletilmesi, değiştirilerek kullanılması ya da yayınlanması suçtur ve cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. 

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et