R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Tebliğ

  Tebliğ kelimesi günümüzde sıkça karşımıza çıkan bir kelimedir. Özellikle dini metinlerde geçen bu kelime felsefi ve spiritüel kaynaklarda bolca yer alır. Kelimenin genel anlamı bildirme, iletme ve nakletme anlamı şeklindedir. Felsefi ve spiritüel alanlardaki anlamı genel anlamına oldukça yakındır.

  Tebliğ kelimesi ayrıca hukuki ifadelerde kullanılır. Bakanlık tarafından uyulması gereken kuralların ilan edilmesine tebliğ denir. Tebliğ edilen bilgilere tebligat denir ve bireylere özel olarak tebligat yapılabilir. Resmi bir bilgilendirme olan tebliğ kişiye iletildikten sonra kişinin bu uyarıyı veya bilgiyi artık bildiği resmiyet kazanır.

  Tebliğ ne demek?

  Tebliğ kelimesi somut veya soyut bir şeyin iletilmesi anlamına gelir. Genelde bir bilginin veya bir haberin aktarılması olarak kullanılsa bile somut bir maddeyi bir kişiye vermek de tebliğ olarak adlandırılabilir. Buna rağmen tebliğ etmenin soyut aktarım anlamında kullanılması günlük hayatta daha yaygın bir durumdur.

  Tebliğ spiritüalizmde üstün bir varlıkla irtibat edilerek alınmış bilgi anlamına gelir. Bilgiye tebliğ denilebilmesi için şart bunun üstün bir varlıktan gelmesidir. Farklı alemlerde fakat üstün olmayan varlıkların verdiği bilgiye tebliğ denmez. Bu anlamıyla İslamiyet'te yer alan “vahiy” terimine benzerlik gösterir.

  Hukuken tebliğ ve tebligat kişilere veya halka iletilen duyurular ve uyarılar için kullanılabilir. Hukuken resmi bir bildiri olan tebliğ, belge haline getirilerek kanıt olarak kullanılabilir. Örneğin kişiye bir uyarı tebligatı geldiğinde kişi bunu görmezden gelemez çünkü olası bir mahkemede tebligat raporları kanıt olarak kullanılır.

  Tebliğ ayrıca divan edebiyatında kullanılan bir terimdir. Fakat buradaki anlamı diğerlerine göre biraz daha farklıdır. Divan edebiyatında tebliğ üç mübalağa sanatı aşamasından ilkidir. Aşırıya kaçmadan, belli başlı kurallara uyarak yapılan abartı sanatına tebliğ denir. Tebliğden sonraki seviye iğrak, en üst seviyeye ise güluvv denir.

  Tebliğ kelimesinin TDK anlamı nedir?

  TDK sözlüğündeki anlamıyla tebliğ kelimesi “bildirme, haber verme, bildiri” anlamlarına gelir. Tebliğ kelimesi bir isimdir ve fiil olarak kullanılmak istendiğinde “tebliğ etmek” olarak kullanılır. Tebliğ kelimesinin çoğul hali olan tebligat ise günümüzde resmi kurumların ve kişilerin gönderdiği resmi evraklar için kullanılır.

  Tebliğ kelimesinin kökeni Türkçe değildir. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ulaşmak, varmak" anlamlarına gelen buluğ fiilinin isim haline getirilmesi sonucu oluşmuştur. Türkçede tebliğin geçtiği ilk yazılı kaynak Ahmed-i Dai’nin 1647 yılında yazdığı Nevhatü'l-Uşşak adlı mesnevisidir.

  Yine dilimize Arapçadan geçmiş olan "tebellüğ" kelimesi tebliğden türemiştir. Tebellüğ, tebliğ olunmak yani bildiri almak anlamına gelir. Günlük hayatta sık kullanılan bir kelime değildir. Fakat resmi belgelerin altında bildiren ve bildiriyi alan anlamlarında “tebliğ eden” ve “tebellüğ eden” olarak görebilirsiniz.

  İslamiyet'te tebliğ etmek ne demek?

  İslamiyet'te tebliğ öncelikle bir peygamber sıfatıdır. Peygamberlerin tebliğ görevi, gelen vahyi saklamadan, eksiksiz ve doğru bir şekilde inananlara aktarmaktır. Günlük hayattaki kullanımında bilgiyi ve haberi aktarmak anlamında değerlendirilen tebliğ kelimesi İslamiyet çerçevesinde buna yakın bir anlamda kullanılır.

  Tebliğ görevi sadece peygambere has bir şey değildir. Tüm Müslümanların tebliğle yükümlü olduğu söylenir. Tebliğ etmek ile yükümlü oldukları şey ise İslamiyet'in kendisidir. Müslümanlar doğruyu ve hakikati bilmeyen veya duymayan kişilere ulaştırmakla ve onlara öğretmekle yükümlüdürler.

  Tebliğ ayrıca cemaatle kılınan namazlarda imamın duyulmadığı yerlere zikirlerin duyurulması anlamını taşır. Büyük cemaatlerde zikirleri arkalara duyurmak için birinin tebliğ görevi üstlenmesi gerekir. Tebliğ için müezzin veya cemaatten bir kişi imamdan duyduğunu yüksek sesle tekrar eder. Bu kişiye mübelliğ denir.

  Tebliğin anlamı değişken midir?

  Tebliğ kelimesi farklı alanlarda kullanılıyor olsa bile asıl anlamından uzaklaşmamış bir kelimedir. Hemen hemen her alanda tebliğin anlamı aktarmak ve bildirmektir. Bu İslamiyet'te dini bilgiyi bildirmektir. Spiritüalizmde yüce varlıkların bildirisidir. Hukukta ise devletin veya resmi kurumların bildirisidir.

  Tebliğ kelimesinin anlamını ve hangi alanlarda nasıl kullanıldığını bilmek oldukça önemlidir. Özellikle resmi kurumların tebliğlerinin ciddi bir durum olduğunu ve hukuki yaptırımlarda göz önüne alındığını unutmamalısınız. Tebliğ İle iletilen bildiri ve iletildiği tarih resmi bir kanıt niteliği taşır.

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  Tebliğ

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et