R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Pisagor

  Her şeyi sayılarla yorumlayan birisidir. Gerçekliğin nesnel bir şekilde kavranmasına önem vermiştir. Matematik alanında bilinen biri olmasına rağmen geometriye ve astronomiye çeşitli katkılar yapmıştır. Aynı zamanda geliştirdiği bir müzik teorisi vardır.

  Pisagor'un matematik ve felsefe yaptığı etki bugün bile güçlü bir şekilde kendini gösterir. Pisagor'un felsefesini öğrendiğinizde matematik dahil pek çok bilime yönelik bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Diğer filozofları etkileyebildiği için Batı felsefesinin temelini oluşturmuştur.

  Pisagor kimdir?

  Pisagor, Yunan filozof ve matematikçidir. MÖ 570 yılında Samos'ta doğdu. Samos'taki koloninin kurucusu olan Agaios'a bağlıydı ve aristokrat bir aileden geliyordu. Babası Mnesearchus oldukça yetenekli bir taş oymacısıydı. Pisagor'un hayatının ilk günlerine ait diğer bilgiler ise net değildir.

  Pisagor'un özel bir dış görünüşü vardı. Pek çok kişi onu filozofların koruyucu tanrısı olarak bilinen Apollon'un oğlu olarak görüyordu. Annesi henüz hamile değilken babası Delphi'ye gidip kahine danıştı. Kahinin verdiği bilgilerden sonra ileride doğacak çocuğunun adını Pisagor koydu.

  MÖ 530 yılları civarında Pisagor bugün İtalya'nın Calabria bölgesinde yer alan Crotone şehrine gitti. Burada bir okul kurdu ve okula dahil olanlar gizlilik yemini ettiler. Pisagor'un okuluna katılan herkes diğer insanlardan uzak bir biçimde kendi başlarına yaşadılar.

  Pisagor öğrencilerine bir şeyler öğretmeye çalışırken dahi ilgi çekiciydi. Derslerinde not tutmak ve soru sormak yasaktı. Bu nedenle geçmişten günümüze onun öğretileri hakkında bilinen pek bir şey yoktur. En ünlü buluşlarından biri olan Pisagor teoremi hakkında bile pek bir şey bilinmez.

  Pisagor teoremini kendisinin bulup bulmadığı bile net değildir. Çünkü çeşitli fikirlere göre onun öğrencilerinden destek aldığı iddia edilir. Pisagor yaşlanmaya başladıktan sonra öğrencilerinden biriyle evlenir. Çocuğu olduğu bilinse bile kaç çocuğa sahip olduğu belirsizdir.

  Pisagor ve öğrencileri için İtalya'da her şey beklendiği gibi gitmez. İlerleyen yıllarda onlara çeşitli eziyetler edilmeye başlanır ve birçoğu öldürülür. Pisagor üzüntüden kendini aç bırakır. MÖ 495 yılları civarında İtalya'nın Basilicata bölgesinde vefat eder.

  Pisagor'un ölümüne yönelik bilgiler oldukça farklıdır. Bazıları ona muhalif olan Cylon ve Ninon tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldüğünü iddia ederler. Pisagor'un ölümünden sonra evi bir tapınağa dönüştürülür ve diğer insanlara ilham vermesi sağlanır.

  Pisagor neyi bulmuştur?

  Pisagor astronomi, matematik, felsefe, müzik ve daha pek çok farklı alanlara katkı sağlamıştır. Felsefenin ve matematiğin öncüsü olarak kabul edilir. Pisagor teoremi olarak bilinen fikri ispat etmiştir. Platon ve Aristoteles'in felsefi düşüncelerini etkileyen en önemli isimdir.

  1. Matematik

  Pisagor sayısal sistem fikrini ortaya atan ilk kişiydi. Bu açıdan matematiği başlattığı düşünülür. Pisagor ve öğrencileri için gerçek sayılar hayati öneme sahiptiler. Sayılar dünyanı oluştururlardı. Bu nedenle onları anlamak hayatı anlamak ile eşdeğerdi.

  2. Numeroloji

  Pisagor ve öğrencileri bilimi gizem ve maneviyata yönelik kullanmışlardı. Yedi sayısı kutsaldı çünkü gezegenlerin sayısıydı ve Apollon'un doğum günü her ayın yedinci gününe denk geliyordu. Modern bilim insanlarına göre Pisagor ve öğrencileri matematikle değil aritmetikle ilgilenmişlerdir.

  3. Farklı yaşam tarzı

  Pisagor ve öğrencileri farklı bir yaşam tarzına sahiptiler. Herkesten uzak bir şekilde yaşarlardı ve yabancıları dışlarlardı. Bu yeni bir yaşam biçimiydi ve Pisagor öğrencilerine en iyi şekilde aşılamıştı. Öğrencileri dini ve mistik öğretilere yakın olanlar ile bilimsel olanlar olarak ikiye ayrılıyorlardı.

  4. Metempsikoz

  Pisagor'un temel ilkelerinden biri tüm ruhların tanrısal olduğuna yöneliktir. Ölümden sonra bir ruhun başka bir bedene geçtiğine inanan biriydi. Onun öğretilerini devam ettiren kişiler Pisagor'un bilge Hermotimus olarak geri döndüğüne inanılmıştır.

  5. Müziğe katkı

  Pisagor'un öğretilerini takip eden kişiler müziği Apollo'nun sevgisiyle ilişkilendirmişlerdir. Müzik ruh için bir arınma anlamına geliyordu ve vücudu iyileştirebilirdi. Bazı anlatılara göre Pisagor insanlara şarkı söyleyerek onların öfkelerini bastırmayı başarmıştır.

  6. Dini öğretilere katkı

  Pisagor tarafından verilen dini öğretilen ruhun ölmediğine ve erdem yoluyla yeniden bir beden bulduğuna yönelikti. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde bir ruhun olduğuna inanıyordu. Pisagor dövülen bir köpeğin haykırışlarında arkadaşının sesini duyduğunu iddia etmiştir.

  7. Filozoflara etki

  Pisagor, Platon ve Aristoteles gibi filozofları etkilemiş birisidir. Özellikle Platon onun öğretilerine farklı bir yorum getirmeyi başarmıştır. Daha sonra bunları öğrencisi Aristoteles'e aktarmıştır. Bu iki filozofun bilim ve mantık ile ilgili olan düşüncelerin temeli Pisagor'un öğretileridir.

  8. Kozmoloji

  Pisagor dünyanın küre biçimde olduğunu öne süren ilk kişidir. Bu fikre nasıl sahip olduğunu kimse bilmese bile teorilere göre dairelerin en güçlü şekil olduğuna inanmasından kaynaklıydı. Gezegenlerin hepsinin dev daireler çizerek hareket ettiklerini düşünüyordu.

  9. Pisagor teoremi

  Pisagor kendi adını taşıyan teorem fikriyle ünlüdür. Bir dik üçgende yer alan hipotenüsün karesinin, diğer iki kenarın karesinin toplamına eşit olduğunu öne sürmüştür. Her ne kadar daha önce ortaya atılan bir hipotez olsa bile Pisagor bunu ispatlamayı başarmıştır.

  Pisagor teoreminin ispatını kim yapmıştır?

  Pisagor teoremi, dik açılı bir üçgende hipotenüsün karesinin diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu ifade eder. Bu teorem sayesinde oluşturulan denklem sayesinde dik açılı bir üçgende iki kenarın ölçümünün verilmesi diğer kenara ait ölçümün bulunabilmesini sağlar.

  Pisagor teoremi olarak adlandırılan bu formül aslında çok daha önceleri Babil'de keşfedilmiştir. Ancak bunu ilk kanıtlayan kişi Pisagor olmuştur. Pisagor teoremi olarak adlandırılan bu formülü bugün matematiğin her alanında görebilmek ve kullanabilmek mümkündür.

  Kimler Pisagor'un izinden gitmiştir?

  Pisagor pek çok öğrenciye sahip olmasına rağmen felsefede iki büyük bir ismin fikirlerinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Platon bunlardan ilkidir ve ondan etkilenen en önemli filozoftur. Platon'un öğrencisi Aristoteles ise Pisagor'un öğretilerinden ilham alan bir diğer önemli isimdir.

  Platon

  Yunan filozof Platon, öğretilerinin büyük bir kısmını Pisagor'un düşüncelerine dayandırır. Dünyanın ilk üniversitesi kuran kişidir. Platon'un Akademisi adını taşıyan bu üniversite modern üniversitelerden farklıdır. İnsanlar bu arada buluşur ve akademik fikirlerini paylaşırlardı.

  Platon felsefelerini Pisagor'un kabul etmeyeceği yöntemlerle geliştirse bile ondan epey bir ilham almıştır. Tıpkı Pisagor gibi insan ruhunun ölümsüz olduğuna inanmıştır. Böylece ahlaki erdemi ön plana çıkarmıştır. Hem Platon hem de Pisagor felsefeyi bir yaşam tarzı olarak benimsemiştir.

  Aristoteles

  Yunan filozof Aristoteles, Pisagor gibi ruh kavramıyla ilgilenen biriydi. Modern psikologların referans kitaplarından biri olan kitabını yazdı. Pisagor, metafiziği bilimsel tabana oturtan kişidir. Pisagor'un astronomiye olan ilgisinden ilham alarak göklerin fiziksel modelini geliştirdi.

  Aristoteles, Pisagor'dan etkilenen Platon'un öğrencisiydi. Ancak fikirleri tam olarak Platon ile uyuşmazdı. Platon vefat ettikten sonra onun okulunu devam ettirmeyi tercih etmemiştir. Aristoteles hem Platon hem de Pisagor'dan ilham alarak çalışmalarını geniş bir alana yayabilmiştir...

  Matematiğe çok önemli bir katkı vermiş olmasına rağmen Pisagor'un öğretileri hakkında net bilgiler yoktur. Aynı anda iki farklı yerde olabileceğini iddia etmiştir. Modern dönemde ise mistik yönünden çok bilimin öncülerinden ve matematiğin kurucularından biri olarak bilinir.

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  Kategoriler:
  Pisagor
  Pisagor Fotoğraf Pisagor Fotoğraf
  Tam Adı

  Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, Pythagoras

  Doğum Tarihi ve Yeri

  MÖ 570, Samos

  Ölüm Tarihi ve Yeri

  MÖ 495 (75 yaş civarında) Kroton veya Metapontum

  Çağı

  Sokrates öncesi düşünürler

  Bölgesi

  Antik Yunan felsefesi

  Okulu

  Pisagorculuk

  İlgi Alanları

  Etik, Matematik, Geometri, Astronomi, Metafizik, Müzik teorisi, Mistizm, Politika, Din

  Önemli Fikirleri

  Komünalizm, Metempsikoz, Musica universalis

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et