R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Moderatör

  Moderatör, bir grubun, forumun veya panelin içeriğini tanımlamaktan, tartışmayı yönlendirmekten ve onu etkileşimli bir diyaloga yönlendirmekten sorumludur. Moderatör, program boyunca ele alınan konuları özetler, bilgileri toplu bir biçimde sunar ve ilgili kişilere sorular sorar. Forumlarda ise moderatörler, konuları düzenler, forum kurallarını yerine getirir ve işleyişin eksiksiz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

  Moderatör ne iş yapar? Görev ve sorumlulukları nelerdir?

  • Görevlendirildiği takdirde konferans veya panellerde konuşmanın içeriğini belirler.
  • Oturumla ilgili güncel konu, anket, rapor ve konulara ilişkin bilgi ve anlayışına derinlik katan diğer etkenleri gözden geçirir.
  • Katılımcıların farklı görüşler dile getirmesini sağlar, oturum öncesinde sorular hazırlar.
  • Oturum başladığında dinleyicilere ve izleyicilere yönelik, yönettiği oturumun içeriğini anlatan bilgilendirici bir açılış konuşması yapar.
  • Katılımcıları birbiriyle ve oturumu izleyenlerle tanıştırır.
  • Katılımcılar arasındaki etkileşimi teşvik eder sürekli aktif tutar.
  • Oturumun ana temaya uygun parametreler içinde kalmasını sağlar.
  • Dinleyicilerin ve izleyicilerin konuşmacılara yönelik sorularını alır uygun olarak iletir.
  • Belirlenen oturum süresi içerisinde kalarak tüm konuşmacıların eşit sürede fikirlerini beyan etmesini sağlar.
  • Katılımcılara kötü dil kullanımı, aşağılayıcı yorum ve bu tür diğer davranışları yasaklayan forum kurallarını açıklar.
  • Konuşmanın düzenini sürdürür ve tüm katılımcıların nezaketle davrandığından emin olur.

  Nasıl moderatör olunur?

  Moderatör olmak için resmi bir eğitim şartı olmamasına rağmen TV sunucuları, akademisyenler, sosyologlar ve çeşitli alanlarda uzmanlığı olan kişilerin tümü moderatör görevini üstlenebilir. Ancak, işlerini daha iyi sürdürebilmek için farklı sektörlerde kurslar alarak eğitim sertifikaları kazanabilirler. Bu sertifikalarla yönetici kariyerlerine girebilirler.

  Tüm organizasyonları moderatör objektif bir şekilde yönetmelidir. Moderatör olmak isteyen kişinin liderlik özelliklerine sahip olması gerekir. Topluluk önünde konuşma ve iletişim becerileri iyi olanların öncelik vermesi gereken bir meslektir. Stresli durumlarda olayları sakince yönetmek de Moderatör olmak isteyen bir kişinin sahip olması gereken özelliklerden biridir. 

  Moderatörde olması gereken özellikler

  • Konuşmacıların perspektiflerine olaylara bakışlarına objektif olarak yaklaşır.
  • Entelektüel bilgi birikimine sahip olur.
  • Liderlik özelliklerine sahip olur.
  • İyi sözlü iletişim becerilerine ve belagate, hitap sanatına sahip olur.
  • Organizasyonu ve zaman yönetimini iyi sergiler, belirli bir zaman çerçevesinde hedef konuların etkili bir şekilde uygulanmasına izin verir.
  • Sakin kalabilme ve gerektiğinde müdahale edebilme, stresli durumlara müdahale etme becerisi yüksektir.

  Sosyal medya platformlarında ve forumlarda moderatör ne yapar?

  Forumlarda ve sosyal ağlarda moderatörler, yöneticiler gibidir. Tüm şifreler ve izinler, bu kişilere aittir. Moderatörler konuları yönetmek, silmek, izlemek veya kilitlemek gibi şeyler yapar. Bunlar, seyirciler arasında sadece sunucu veya yayıncı olarak bilinse de durum böyle değildir. Gerçek moderatörler, sosyal ağın yöneticisi veya takipçisi olan kişilerdir. Burada planlama ve izleme en önemli hususlardır.

  Modere etmekten kelime olarak türeyen bu işi yapanlar, durumu veya olayı sürükler, sürdürür. Kendine verilen görev sınırları içinde forumu yönetir, söz verir, konu dağıtır, akışı sağlar. Tartışma ile ilgili konuları müzakere eder. Herkese eşit ve adetli davranır. Mesafesini eşit tutar. Son olarak konuyu özetleme anlamı ile sentezleyerek üyelere aktarır.

  Moderatörlerin görev alanları

  • Sempozyum: Akademik konuların tartışıldığı ve alanında uzman kişilerin davet edildiği konferanslara sempozyum denir. Sempozyum katılımcıları, bilimsel konularda görüşlerini dile getirdiler. Dinleyiciler ilgili sempozyuma davet edilir ve bu şekilde katılım sağlanır. Sempozyum konuşmacıları, bir konunun olumlu veya olumsuz herhangi bir kısmı hakkında deneyimlerini ve bilgilerini sunabilirler.
  • Panel: Bir moderatörün yönetimi altında dinleyiciler de dahil olmak üzere diğer konuşmacılar, bir konuyu tartışırlar buna panel adı verilir. Bu organizasyonda eğer dinleyiciler konuşmanın sonunda soru sorabiliyorsa buna forum denir. Panel sohbet havasında yürütülür. Tartışılacak konu hakkında görüş bildiren konuşmacılar, moderatörün yönlendirmesi ile birbirlerini bilgilendirir ve tartışırlar.
  • Açık Oturum: Farklı fikirlere sahip uzmanların kamuoyu önünde bir moderatör eşliğinde bir araya geldiği ve belirlenen konunun tartışıldığı toplantılara açık oturum denir. Açık oturum; panel, sempozyum ve münazara içeren bir tartışma türüdür. Halkın önünde büyük bir salonda yapılır. Ancak bazen radyo ve televizyonda seyircisiz açık oturumlar yapılabilir. Seyirciler telefonla sosyal medya aracılığıyla bağlanabilir. Açık oturum toplantısında kural olarak güncel ve ilgi çekici konular belirlenir ve alanında uzman kişiler davet edilir. Konuşmacı sayısı 3 ile 5 arasındadır. Açık bir oturumda moderatör konuyu açıklar, ardından konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir. Moderatör, konuşmacıya sorular sorar. Gerekirse kısa bir değerlendirme de yapabilir, bunun için tartışılan konu hakkında kapsamlı araştırma yapmalı ve bilgisini güncel tutmalıdır.

  Moderatörün sorumlulukları nelerdir?

  • Toplantı süresince konuşulacak konu ile ilgili hazırlığını geniş olarak tutmalı, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
  • Konuşmacıların varsa yaptığı yayınlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için rapor, anket gibi bilgi depolarını inceleyerek toplantıya hazırlıklı gelmelidir.
  • Programın akışı ve gündemini çok iyi bilmelidir, eşit süreyi asla akıldan çıkarmamalıdır.
  • Konuşmacıların uzmanlık alanlarını, kişisel düşüncelerini iyice öğrenmelidir.
  • Organizasyonu düzenleyen kuruluşun sahibi veya yöneticisi ile bir araya gelip, toplantının amacını sormalı ve iyice anlamalıdır.
  • Daha önceki benzer organizasyonlar ile ilgili araştırma yapmalı, toplantı sonucunun raporlarını incelemelidir.
  • Moderatör, yapacağı oturum sırasında konuşma yapacak olan katılımcılar ile daha önce görüşmeli, yapacakları açıklama ve konuşma hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
  • Organizasyon sırasında kendi yapacağı konuşma ile ilgili hazırlığını önceden tasarlayıp bitirmeli hem düzenleyiciler hem de konuşmacılar ile görüşmelidir.
  • Düzenleme sürecinde, organizatör şirket toplu bir analiz yapmak isterse, moderatör katılımcıları bilgilendirmelidir. Toplantıda kullanılacak yazılı belgeleri önceden incelemeli ve gerekli olup olmadığına karar vermelidir.
  • Moderatörler, izleyicilerin soracaklarına ek olarak kendi sorularını hazırlamalıdır. Ayrıca oturum sırasında değerlendirilip tartışılmak üzere toplantının konusuyla ilgili sorular hazırlamalıdır.
  • Toplantı sırasında moderatör konunun nereye gidebileceğini tahmin etmeli ve gerekirse müdahale etmelidir. Konuşmacılara ek olarak, kendilerinden daha fazla konuşmaya istekli olanlar belirlenmeli ve değerlendirilmelidir. Sorunu daha ayrıntılı ve derinlemesine ele almak için anında müdahale etmeli ve yol gösterici olmalıdır.
  • Kısa ve net sorular sorulduğundan emin olunmalıdır. Oturumda bulunan konuşmacılar arasında aynı kişilere soru sorulmasından kaçınılmalı ve eşit dağıtılmalıdır. Sorulara ve açıklamalara dikkat etmeli, önemli kısımların altını çizmelidir.
  • Toplantı saatinin kullanımı önceden planlanmalı, akışa dikkat etmeli ve esneklik sağlanmalıdır. Toplantıda olası bir gerginlik durumunda molalar verilmelidir.
  • Toplantıda söylenenleri, çeşitli önemli noktaları belirleyerek sonuçlandırmak için kullanmalıdır. Toplantının sonundaki kapanış konuşmasında bu önemli konulara değinmelidir. Ayrıca organizatör bir şirket ise, şirket yöneticilerine kapanış konuşmasını yapma fırsatı verilmelidir.
  • Her toplantı sonunda rapor düzenlenmesi zorunlu değildir, gerekirse hazırlanır. Organizasyon, analiz ve araştırma gibi amaçlarla yapılan bir toplantı ise, toplantı sonunda moderatörden detaylı ve objektif bir rapor hazırlaması istenebilir. Bu raporlar gelecekteki çalışmalar için ışık sağlar.

  Moderatör için iş imkanları nelerdir?

  Moderatör olarak çalışmak isteyenler için birçok farklı meslekte iş bulma imkanları bulunur. Genel olarak ayrıcalıklı alanlar arasında; bilişim, hizmet sektörü, iletişim, turizm, reklam ve tanıtım. Yönetici işlerinde çalışanlar için birçok sektörde birçok iş fırsatı vardır. Online iş imkanları ile bu mesleği icra eden çalışanlar da revaçtadır.

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  Moderatör

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et