R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Louis Pasteur

  Louis Pasteur, 1822 yılında Fransa'nın doğusunda yer alan Dole kasabasında dünyaya geldi. Louis Pasteur, mütevazı bir hayata sahip ailenin ortanca çocuğuydu. Okula başladığında öğretmenlerinin dikkatini çekti. Bu sayede akademik kariyere yöneldi ve insanlık için sayısız keşif gerçekleştirdi.

  Louis Pasteur, mikrobiyolojinin en önemli isimlerinden biridir. Bilim, teknoloji ve tıbba çok önemli katkılar yaptı. Mikroorganizmaların fermantasyona ve hastalığa neden olduklarını keşfetti. Pastörizasyon sürecini keşfetti. Fransa'da ipek, bira ve şarap sektörlerini batmaktan kurtardı.

  Louis Pasteur kimdir?

  Louis Pasteur, Fransa'nın Dole kentinde dünyaya geldi. Yıllardır deri tabakçısı olarak faaliyet gösteren bir ailenin beş çocuğundan üçüncüsüydü. Louis Pasteur hayatının ilk dönemlerinde bilimden çok sanatla ilgilendi. Ancak çevresinin teşvikiyle sonradan bilme yöneldi.

  Paris'te yer alan ünlü öğretmen koleji École Normale Supérieure için hazırlanmaya başladı. 1845 yılında yüksek lisansını ve 1847 yılında doktorasını tamamladı. Hayatı için doğru fırsatı beklemeye devem ederken okulun laboratuvar asistanı olarak çalışmaya devam etti.

  Laboratuvar asistanı olması sebebiyle çalışmalarını ilerletme fırsatı buldu. Kristaller ve çözeltiler üzerinde araştırmalar gerçekleştirerek optik aktivite adı verilen durumu inceledi. Sonunda ışığı büken bir bileşiğin moleküllerinde özel bir iç düzenleme olduğu hipotezini ortaya attı.

  1849 yılında Louis Pasteur şarabı fermente eden tortularla ilgilendi. O dönemde şarap tortularında tartarik asit bilinen bir çözelti olduğu biliniyordu. Pasteur tortuların içerisinde daha farklı bir asit çözeltisi keşfetti. İki asidin aynı kimyasal bileşime ama farklı yapılara sahip olduklarını belirledi.

  Lille Üniversitesi'nde kimya profesörlüğü

  1854 yılında Louis Pasteur, Lille Üniversitesi'nde kimya profesörü olarak görev almaya başladı ve bilim fakültesinin dekanı oldu. Alkollü içeceklerin imalat sorunlarıyla ilgilendi. Bakterilerin şarap, bira ve süt gibi içeceklerin ekşimesinden temel sorumlu olduklarını ispatladı.

  1862 yılında pastörizasyon olarak bilinen, bakterilerin kaynatıldığı ve sıvının soğutulduğu süreci icat etmeyi başardı. 1865 mikropların ipekböceği yumurtalarına saldırarak hastalıklara neden olduğunu keşfetti. Bunu önlemek için bir yöntem geliştirdi ve yöntem dünyanın her yerine yayıldı.

  1879 yılında tavuk kolerası adı verilen bir hastalık için aşı keşfetti. Tavukların gerçek virüse karşı dirençli hale gelebilmelerini sağladı. Ortaya attığı mikrop teorisini şarbon, kolera, verem ve çiçek hastalığı gibi çok ciddi hastalıklara aşılar bulabilmek için genişletme yoluna gitti.

  1882 yılında Académie Française'e kabul edildi. Ardından tüm çalışmalarını kuduz sorununa çözüm bulmaya odaklar hale geldi. 1885 yılında kuduz bir köpek tarafından ısırılan 9 yaşındaki bir çocuğa aşı yaptı. Bu aşı başarıya ulaşınca Louis Pasteur büyük bir üne kavuştu.

  Louis Pasteur neyi buldu?

  Louis Pasteur aslında bir kimya profesörüydü. Ancak zaman içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar onu farklı alanlara yönlendirdi. Mikroorganizmalara ilgi duymaya başladıktan sonra önce bilimi ardından dünyayı değiştirecek adımlar atmayı başararak en önemli bilim insanlarından biri oldu.

  1. Spontane jenerasyon tezini çürüttü

  Kendiliğinden oluşum anlamına gelen spontane jenerasyon basit yaşam formlarının cansız maddelerden meydana gelmesine yönelik bir kavramdı. Louis Pasteur et suları üzerinde yaptığı çalışmalarda tüm parçacıkların geçmesini önleyecek çalışmalar yaptı.

  Yaptığı deneyler sonucunda şişeler açılmadıkça et suyunda hiçbir şeyin büyümediğini fark etti. Böylece canlı organizmaların dışarıdan geldiğini ve kendiliğinden oluşmadığını tespit etmeyi başardı. Pasteur, spontane jenerasyon kavramını çürüttü ve 1862 yılında özel bir ödül aldı.

  2. Mikrop teorisinin en önemli temsilcisiydi

  Louis Pasteur kariyeri boyunca mikroplar ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için uğraştı. Sayısız deneyler yaptı ve bazı hastalıkların sebeplerini öğrenmeyi başardı. Bu fikri ilk ortaya atan kişi olmamasına rağmen mikrop teorisinin en önemli temsilcisiydi.

  Bakteri biliminin en önemli isimlerinden biridir. Ferdinand Cohn ve Robert Koch ile birlikte bakteri bilimine sayısız katkı yaptı. Mikrobun değişken bir özelliğe sahip olduğunu ilk fark eden kişiydi. Onun keşfettiği yöntem hala aktif olarak kullanılan geçerli bir yöntemdir.

  3. Hastalıkların önlenmesi için yoğun çaba gösterdi

  Louis Pasteur hayatı boyunca çok önemli fikirler, yöntemler ve çözümler geliştirdi. Ancak en önemli uğraşı insanların hastalıklardan ölmesine engel olabilmek için uğraşmasıydı. Aşılama yöntemi 1796 yılında Edward Jenner tarafından geliştirilmişti. Louis Pasteur ise farklı bir yöntem ortaya attı.

  Louis Pasteur hastalık organizmalarının yapay formunu üretme yoluna gitti. Oluşturduğu bu formlar hastalığın tamamen zayıflamış halleriydi. Bu sayede zayıf bir formun bulunma gereksinimini ortadan kaldırdı. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde bir devrim gerçekleştirdi.

  4. Moleküler asimetriğin varlığını keşfetti

  Tartarik asidin polarize ışığı döndürme özelliği daha önce keşfedilmişti. Louis Pasteur tartarik asit üzerinde çalışarak iki farklı kristalin varlığına şahit oldu. Her birinden polarize ışık geçirildiği zaman iki çözeltinin onu döndürdüğünü ama zıt yönlerde dönüş olduğunu fark etti.

  Oluşturulan çözeltide iki kristalin birden yer alması ve eşit olması dönme etkisini iptal ediyordu. Louis Pasteur moleküler asimetrinin varlığını keşfederek önemli bir buluş geliştirdi. O güne kadar kimse tartarik asit dışında bir çözelti olduğunu bilmiyordu.

  5. İpek sektörünün kurtarıcısı oldu

  Louis Pasteur kendi alanında çalışmalarını sürdürürken Fransa'da ipek sektörü can çekişmeye başlamıştı. Çok sayıda ipekböceğinin ölmesine neden olan bir hastalık türemişti. Her ne kadar bu alanda bir şey bilmiyor olsa bile sorunu araştırmaya başladı ve sektörü kurtardı.

  Sağlıklı ipekböceklerinin hastalanmasına neden olan şeyin parazit mikropları olduğunu keşfetti. Bir süre araştırma yaptıktan sonra ipekböceği yumurtalarını koruyacak bir fikir ortaya attı. Louis Pasteur tarafından bulunan bu yöntem dünyada kullanılır hale geldi.

  6. Kuduz, şarbon ve tavuk kolerası aşılarını buldu

  Louis Pasteur mikroplar üzerine yaptığı çalışmaları olabildiğince geliştirdi ve aşı çalışmalarında ilk önemli keşfini 1879 yılında gerçekleştirdi. Tavuk kolerası olarak bilinen hastalığa çare olması için aşı geliştirdi. Tavuk kolerası için çözüm bulduktan sonra tüm çalışmalarını bu alana yönlendirdi.

  Louis Pasteur artık yoğun bir biçimde bağışıklama ile ilgilenmeye başladı. Geliştirdiği yöntemleri uygulamaya koyuldu. 1881 yılında şarbon ve 1885 yılında kuduz aşılarını geliştirdi. İnsanlar için son derece ölümcül olan bu hastalıkları önleme amacıyla çok başarılı bir adım atmış oldu.

  7. Fermantasyonun canlı organizmalardan kaynaklandığını kanıtladı

  Louis Pasteur, 1850 yıllarında başlattığı çalışmalarla fermantasyonun canlı organizmalar tarafından başlatılan bir süreç olduğunu kanıtlamayı başardı. Onun keşfinden önce fermantasyonun mayanın ölmesinden veya bozulmasından kaynaklandığı düşünülüyordu.

  1858 yılında Louis Pasteur, fermantasyonun canlı mayanın etkisini içeren bir süreç olduğunu gösterdi. Fermantasyonun şaraplara ekşi tat katabilen laktik asit üretebileceği fikrini ortaya attı. Bozulmanın canlı organizmaların büyümesinden kaynaklandığını tespit etti.

  8. Anaerobik organizmaları yeniden keşfetti

  Hollandalı bilim insanı Antonie van Leeuwenhoek, anaerobik organizmaları gözlemleyen ilk kişiydi. 1857 yılında Louis Pasteur fermantasyon çalışmaları arasında yeni bir şey keşfetti. Fermantasyon sıvısından hava geçirilerek fermantasyon süreci durdurulabiliyordu.

  Louis Pasteur oksijen yokluğunda bile var olabilecek bir yaşam formunun olabileceğini düşünmeye başladı. Antonie van Leeuwenhoek'ten yaklaşık 200 yıl sonra anaerobik organizmaları yeniden keşfetmeyi başardı. Ayrıca söz konusu işlem sürecine Pasteur Etkisi adı verildi.

  9. İlk stereokimyacı olmayı başardı

  1848 yılında tartarik asitle ilgili sorunu belirledikten sonra kimyasalın yapısını araştırmaya koyuldu. Yaptığı çalışmalar doğrultusunda bir bileşiğin bileşiminin incelemenin yeterli olmadığını fark etti. Böylece Louis Pasteur optik izomerizmin ilk açıklamasını yapan kişi oldu.

  Bu keşfiyle stereokimya disiplininin temelini attı. Atomların ve moleküllerin uzaysal düzlenişi o tarihten itibaren araştırılmaya başlandı. Diğer bilim insanlarına sorulduğunda bu katkının Louis Pasteur tarafından bilime yapılmış olan en derin katkı olduğu söylenir.

  10. Pastörizasyon yöntemini icat etti

  Louis Pasteur mikropların gıda maddeleri üzerindeki etkilerini incelemede ilerleme kaydettikten sonra 1862 yılında pastörizasyon sürecini keşfetmeyi başardı. Pastörizasyon süt tarzı sıvıların bozulmalarına neden olan canlı organizmaları ortadan kaldırmak için belirli sıcaklıkta ısıtılmasıdır.

  Pastörizasyon işlemi olarak olarak şarap endüstrisinde kullanıldı ve çeşitli sorunlara çare bulundu. Daha sonra süte ve biraya uygulandı. Sonuç alındığı fark edilince yaygın olarak kullanılır hale geldi. Bugün süt endüstrisinde aktif olarak kullanılmaya devam eden önemli bir yöntemdir.

  Louis Pasteur nasıl öldü?

  Aşı çalışmaları konusunda büyük bir ilerleme kaydedilmesini sağlayan Louis Pasteur hayatı boyunca çeşitli ödüllere sahip oldu. Fransız Tıp Enstitüsü tarafından 1873 yılında sadık bir bilim insanı olarak kabul edildi. 1888 yılında devlet desteğiyle Pasteur Enstitüsü kuruldu.

  Araştırmalarının büyük bir bölümünü kendi adını taşıyan enstitüsünde devam ettirdi. Eskisi gibi aktif olarak olmasa bile laboratuvarında çalışmaya devam etti. Hayatının son dönemlerinde birçok kez felç geçirdi. Louis Pasteur 28 Eylül 1895 yılında hayata veda etti.

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  Louis Pasteur
  Louis Pasteur Louis Pasteur
  Doğum

  27 Aralık 1822 Fransa / Dole

  Ölüm

  28 Eylül 1895 (72 yaşında) Fransa / Saint-Cloud

  Diğer ad(lar)ı

  Pasteur

  Eğitim

  École Normale Superiéure

  Meslek

  Mikrobiyolog ve Kimyager

  Çocuk(lar)

  Maria Louise Pasteur, Cécile Pasteur, Jean Baptiste Pasteur, Jeanne Pasteur, Camile Pasteur

  Ödüller

  Copley ve Rumflod madalyaları Kılıçlı Mecidi Nişanı

  İmza İmza

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et