R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  EMG

  EMG, kas ve iskelet sisteminin görüntülenmesini sağlayan bir tanı yöntemidir. Bu görüntüleme yöntemi sayesinde sinir uçları ve diğer yapılar detaylı bir şekilde incelenir. Sinir sistemi ve kas- iskelet sistemi insan yaşamının önemli bir parçasını oluşturur. Sinir ve kas sistemi, birlikte çalışarak günlük hayatın önemli bir parçası olan hareket etme fonksiyonunun gerçekleşmesine yardımcı olur. Sinir siteminin, beş duyu organı ile algılanan duyuları algılayıcı işlevi de vardır.

  İnsan vücudunda bazı nedenlerden dolayı kas ve sinirlerde bozulmalar görülür. Bu yüzden kas-iskelet ve sinir sistemleri, fonksiyonlarını yerine getiremez. EMG yöntemi sayesinde kaslarda ve sinirlerde görülen bu bozulmaların neden oluştuğu anlaşılmaya çalışılır. Uzun ismi Elektromiyografi olan bu yöntem sayesinde kas ile sinir sistemi detaylı olarak incelenir, kasların çalışma durumu, sinirlerin ve duyu fonksiyonunun değerlendirilmesi yapılır.

  EMG Nasıl Çekilir?

  Elektromiyografi, sinir ile kas sistemi konusunda uzman bir hekim tarafından kas ve sinir hastalıkları tanısını koymak, bundan kaynaklı hastalıkların oluşum nedenini anlamak ve tanısı konan hastalıklar için uygulanan tedaviyi takip etmek amaçlarıyla çekilir.

  Bu görüntüleme yöntemi, sinir iletim çalışmaları ve iğne EMG olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Bu işlemlerden, sadece sinir iletim çalışmaları uygulanıp iğne uygulanmayabilir. Bazen ikisi de uygulanabilir. Doktor, hangi çekim yöntemi ya da yöntemlerinin uygulanacağını hastanın durumuna göre belirler. 

  Sinir iletim çalışmaları, cilt ve kaslar üzerine elektrotlar yerleştirilmesi tekniğine dayanır. Elektrotların yerleştirildiği kas ve sinirlere hafif düzeyde elektrik akımı verilir. Bu elektrik akımı, hastaya zarar  vermez.  Ancak hasta, hafif ve geçici bir süre ağrı hissedebilir. Bu yöntem ile kuvvet ve duyulardan sorumlu sinirler de incelenebilir. Bu prosedür, kuvvet ve duyuları algılayan sinirlerde fonksiyon bozukluğu olup olmadığını göstererek tanı konulmasına da yardımcı olur. Kalp pili olan hastalarda, kas sinir etkileşimi görüntülemesi yapılmaz.

  İğne görüntüleme yönteminde ise tele benzeyen ince ve tek kullanımlık aşırı ince iğneler kullanılır.  Tek kullanımlık bu çok ince iğneler ile kasa girilir ve bu işlem sırasında elektrik akımı verilmez. Bu yöntem sayesine kaslar, incelenir, kaslarda fonksiyon bozukluğu olup olmadığı tespit edilir ve sonuca göre tanı konarak uygun tedavi önerilir. İşlem sırasında çoğu kişinin dayanabileceği düzeyde ağrı oluşabilir.

  EMG Çekimi

  EMG çekiminden önce yapılması gereken hazırlıklar konusunda doktor ve hemşireler tarafından bilgilendirmeler yapılır.  İşlemden bir gün önce banyo yapılarak temiz bir şekilde çekime katılmak daha uygundur. Çekimin yapılacağı gün deride krem ve makyaj malzemeleri gibi kimyasallar kullanılmamalıdır. Çekim için el ve ayakların sıcak olması gerekir. EMG görüntülenmesine tok olarak katılmak uygundur.

  İki aşamalı işlemin ilk aşaması olan sinir iletim çalışmasında elektrotlar kullanılır ve elektrotlar aracılığı ile sinirlere elektrik uyarıları verilir. Bundan dolayı bu uygulama, kalp pili olanlar için kalp ritmini bozabileceğinden tavsiye edilmez. İkinci aşamada ince tele benzeyen bir iğne ile kaslara girilir. Bu yöntem sırasında kaslara elektrik verilmez. Bu görüntüleme yöntemi, her yaş grubuna uygulanabilir. Hamilelerde ise uygulanmasında herhangi bir sorun yoktur.

  EMG Yaptıranların Yorumları

  EMG yaptıranların yorumlarına göre işlemin ilk aşaması olan sinir iletim çalışmasında elektrotlar aracılığıyla verilen elektrik akımı sonucunda ağrı şikayetleri olabilir. İkinci aşama olan iğne EMG yönteminde ise bireyler, geçici bir süre ağrı hissedebilir ancak, çekime katılan çoğu hasta, bu ağrının tolerans edilebilecek düzeyde olduğunu belirtmektedir. 

  EMG Çekim Fiyatları

  EMG çekim fiyatları, sağlık kuruluşunun fiyat politikasına göre değişir. Bununla birlikte çekim miktarına göre de fiyatlar değişiklik gösterebilir. Ayrıca, kamuya bağlı kurumlarda çekim ücreti alınmayabilir.

  İşlem çok kompleks olmadığı için alınan ücretler çok fazla değildir. Elektromiyografi, genellikle başka testler ile birlikte yapıldığı için ücreti birlikte alınır. 

  EMG Nasıl Yapılır?

  Kas ve sinirlerin incelenmesi ile sinir ve kas sistemi hastalıklarını tespit etmek amacıyla uygulanan EMG çekimi, sinir ve kas-iskelet sistemi alanında uzman bir nörofizyoloj doktor tarafından iki aşamada yapılır. 

  İlk aşamada sorunlu kasın bulunduğu bölgedeki cilt üzerine elektrotlar yerleştirilir. Hafif düzeyde elektrik uyarısı verilerek şikayetlerin olduğu kas ile sinirlerde titreşimler oluşturarak dokularda oluşan tepkiler ve refleksler gözlemlenir. Bu şekilde problemin nedeni belirlenir. 

  İkinci aşamada ise çok ince tele benzeyen bir iğne ile problemin olduğu kasa girilir ve bu kasların incelenmesi sağlanır. Bu işlem sırasında elektrik akımı uygulanmaz.

  EMG Çekimi Ne Kadar Sürer?

  EMG çekiminin ne kadar süreceği hastanın durumuna, şikayetlere, genel sağlık durumuna, hastanın çekim işlemine uyumsuzluk göstermesi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Doktor, hastanın durumuna göre işlemi uzatarak daha detaylı bir inceleme yapabilir. Ancak işlem, genel olarak yarım saat sürmektedir. 

  EMG Sonucu Ne Zaman Çıkar?

  EMG sonucu, ortalama olarak 1,5-2 saat gibi bir sürede çıkar. EMG çekim sonucu, genellikle işlemin yapıldığı gün ya da işlemden sonraki gün raporlanarak hastaya ulaştırılır. 

  EMG Sonucu Değerlendirme

  Elektrolitler aracılığı ile verilen elektrik akımı, kaslarda ve sinirlerde titreşim oluşturur. İşlevi bozulmamış duyu sinirleri, verilen bu uyarıyı algılar ve uyarıya karşı uygun bir tepki oluşturarak kaslara iletir. Kaslara kadar ulaşan bu yanıt, ilgili kasa ulaşınca refleks oluşturur. İşlevi bozulmuş kas ve sinirlerde bu fonksiyonların işlenme sürecinde normalden farklılıklar gözlenir. Laboratuvar ortamında incelenen bu anormal işlevlere göre değerlendirmeler yapılır ve doktor tarafından bireye uygun tanı konur.

  EMG Sonuçları Nasıl Olmalı?

  Elektrot yardımı ile kas ve sinirlere verilen elektrik uyarısını duyu sinirleri algılayıp uygun yanıt oluşturmalıdır. Oluşan yanıt, kaslara iletildikten sonra kaslarda da yanıt oluşmalıdır. Sinir hücreleri, dış uyaranları algılayabilmelidir. Sinir ve kas hücreleri uyumlu bir şekilde çalışarak kas grubundan beklenen refleksi ve hareketi oluşturmalıdır.

  EMG ile Hangi Hastalıklar Teşhis Edilir?

  Elektromiyografi çekimi ile şikayetlerin yer aldığı sinir ve kasların işlevleri incelenir. Bu incelemeler sonucun da çeşitli değerlendirmeler ile uygun teşhis konulur. EMG ile teşhisi yapılan hastalıklar şunlardır; 

  • Kas erimesi ile ilişkili omurilik hastalıkları
  • Trafik kazası, sinirin kesilmesi gibi ciddi bir neden sonucu oluşan sinir yaralanmaları
  • Bel bölgesi fıtıkları
  • Boyun bölgesi fıtıkları
  • Sinir uçlarının iltihaplanması (nöropati)
  • Kas sistemi hastalıkları
  • Sinir sistemi hastalıkları
  • Kalp ritim bozukluğu hastalıkları
  • Kan basıncında dengesizlikler
  • Polio virüs enfeksiyonu sonrası sendromu (postpolio sendromu)

  EMG için Hangi Bölümden Randevu Alınır?

  EMG çekimi sonrası elde edilen verilerin incelenmesi ve bir sonuca varılması uzun sürdüğü için çekim için istenen sağlık kuruluşunda önceden randevu alınması gerekir. EMG için randevu, hastanelerin nörofizyoloji bölümünden alınır.

  EMG İğnesi Acıtır mı?

  EMG için kullanılan iğne, çok küçük ve ince bir yapıdadır. Her ne kadar iğne çok küçük olsa da işleme bağlı bireylerde işlemin yapıldığı alanda minimal düzeyde ağrı oluşabilir. Bu ağrı, çekime katılan bireyler tarafından tolerans edilebilecek düzeydedir. 

  EMG Testi Sonrası Ağrı Olur mu?

  İki aşamalı olan bu görüntüleme yönteminde elektrotların kullanıldığı sinir iletim çalışmasında sinirlere verilen elektrik akımı sonucunda oluşan titreşimler, işlem bölgesinde ağrı oluşturabilir. Bu ağrı durumu, geçicidir. 

  EMG Nerede Çekilir? 

  EMG çekim işlemi, hastanelerin nörofizyoloji bölümünde, çekim için gerekli ekipmanların olduğu ve mahremiyetin sağlandığı bir odada çekilmektedir. 1,5-2 saat süren incelemeler, EMG laboratuvarlarında yapılır.

  EMG Yan Etkileri

  Elektromiyografi, tüm yaş grupları için uygundur. Ancak bazı bireylerde işlemin uygulanması riskli olmakla birlikte istenmeyen yan etkilerin görülme olasılığını arttırır.  Elektromiyografi çekimi sonucu oluşabilecek yan etkiler şunlardır;

  • Kalp ritminde bozulma (kalp pili kullanan bireylerde aritmiye neden olduğu için sinir iletim çalışmalar uygulanmalıdır).
  • Kanama riski (iğne Elektromiyografi işlemi sırasında kasa, iğne ile girildiği için çok hafif kanama olabilir. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde kanama riski artar ve ciddi sonuçlar doğurabilir).
  • İğne elektromiyografi işlemi sırasında sinirde hasar oluşabilir. Bu etkinin görülmesi çok nadirdir. 
  • İşlem sırasında ve sonrasında geçici ağrı oluşabilir.
  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  EMG

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et