R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  CFO

  CFO, İngilizce açılı ile Chief Finance Officer; bir firma ya da projenin mali işlemleri hakkında planlama ve kontrol işlemlerini yapan kişidir.  CFO, bir firma veya projenin tüm hesaplarının kontrolünü sağlar, bütçe oluşturur ve finansal durum hakkında ortaya çıkanlar problemler, çözüme kavuşturmaya yönelik raporlar hazırlayıp bunları CEO’ya sunar.

  CFO görevleri nelerdir?

  Raporlama; bir CFO’nun öncelikli olarak görevi olan ve iş yükünün çoğunluğunu oluşturan, zamanın büyük bir bölümünü ayırdığı görevlerinin başında gelmektedir. İlgili mali dönem içerisinde, CFO ekibiyle beraber mali tablolar hazırlar ve raporlamalarını yapar. CFO ve ekibi, tüm raporlamaları eksiksiz ve doğru zamanda hazırlamak zorundadır.

  CFO, kurumun nakit döngüsünün, finansal yükümlülüklerinin en verimli şekilde yönetilebilmesini sağlamaktan sorumludur. Likidite, bir finansal ürünün nakde çevrilebilme kolaylığına verilen isimdir ve likidite genellikle hazine ekibi tarafından yürütülür. Hazine ekibi; borç hesapları, nakit bakiyesi, alacak hesapları ve envanter gibi işletme sermayesinin yönetilmesi ile yükümlüdür. Bunun yanında CFO’lara yatırımları yönetmek ve likidite ile ilgili diğer konularda da destek olurlar.

  Bu görevlerden üçüncüsü ise bir kurumun mümkün olan en büyük riske göre ayarlanmış varlık getirisini ve sermaye (ya da özsermaye) getirisini kazanmasına yardımcı olmaktır. Finansal planlama ve analiz ekibinin, CFO’nun kurumun gelecekteki nakit akışını tahmin etmesine ve bu doğrultuda meydana çıkacak sonuçları bütçesi hazırlanan rapor ile karşılaştırabilmesine yardımcı olmak için çalıştığı yer burasıdır. Finansal planlama ve analiz ekibi karar vermede ve analitik faaliyetleri gerçekleştirmede önemli bir rol oynar. 

  Bir CFO’nun görev tanımı bu üç başlık ile sınırlı değildir. Bu başlıklara ek olarak; liderlik, tedarikçi ve satıcılar ile müzakere etme, yönetim kurulu ile iletişim kurma ve kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini ve kültürünü destekleyip geliştirmeye yönelik görevleri de bulunmaktadır.

  CFO’nun CEO’dan farkı nedir?

  CEO, bir şirketin genel ticari faaliyetlerini denetler ve yönetim kuruluna rapor verir. CFO ise yalnızca bir şirketin finansal operasyonlarını denetler ve CEO'ya rapor verir. 

  Genel olarak CEO'lar, organizasyonu genel başarıya (gelir artışı, pazar payı, marka bilinirliği vb. dahil) yönlendirmekten sorumlu iken; CFO, kuruluşun hedeflerine ulaşmak için doğru finansal kaynaklara sahip olmasını sağlamaktan sorumlu olmaktadır. Her ikisi de kuruluşun genel yönetimi üzerinde önemli etkisi olan üst düzey yetkililerdir.

  Nasıl CFO olunur?

  CFO olmak için muhasebe gibi bir alanda ya da finans ile ilgili bir alanda bir dereceye sahip olmak gerekir. Bazı insanlar işletme lisans diploması ve ardından MBA almaktadır. Ancak CFO olmayı hedefleyenlere muhasebe ile finans alanında eğitim ve deneyim almaları önerilmektedir. Sonuçta, bir CFO rolü tamamen bu alanla ilgili olmaktadır.

  CFO olunabilmesi için sahip olunması gereken özellikler nelerdir?

  • Karar verme ve problem çözme becerilerine sahip olma
  • Ekip üyelerini görevlendirme, motive etme ve ilham verme becerisine sahip liderlik becerilerini taşıma
  • Dürüstlük ve doğruluk
  • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olma
  • Zamanı etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma

  CFO maaşları nasıldır?

  Bir CFO’nun maaşının belirlenme aşamasında etkin rol oynayan birden fazla faktör vardır. Kişinin aldığı eğitim ve sertifikalar, yabancı dil yetkinliği, daha önceki referansları, meslekteki profesyonelliği ve tecrübeleri gibi temel kriterler değerlendirilerek CFO’ların maaşları belirlenmektedir. 

  Tüm kriterlerin yanı sıra firmanın potansiyeli de CFO’ya verilecek maaş konusunda önemli bir role sahip olmaktadır. Küçük çaplı bir firma CFO için 5.500 TL maaş verebilecek durumda olabilirken, aynı işi yapan daha büyük çaplı bir firma aylık 15.000 TL ve üzerinde  maaş verebilmektedir. Dolayısıyla tıpkı diğer serbest sektörlerde olduğu gibi birçok kriter ve duruma göre bir CFO’nun net maaşı belli olabilmektedir.

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  CFO

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et