R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Asimilasyon

  İnsanların yeni bilgileri benimsemesinin yollarından biri olan asimilasyon, daha önce karşılaşılmayan bilgi ve deneyimlerin halihazırda var olan fikirlere dahil edilmesi olarak tanımlanır. 

  Asimilasyon, insanların farklı durumlara ve ortamlara adapte olabilmeleri için kullandıkları bir özelliktir. Asimilasyonun en sık rastlandığı gruplar çocuklar ve göçmenler olarak belirlenmiştir; ancak yaşamın her aşamasında, her birey tarafından kullanılabilir. Asimilasyon sayesinde yeni öğrenilen şeyler, halihazırda bilinen eski bilgiler ile harmanlanarak ortaya yeni bir bilişsel süreç çıkar.

  Yeni bilgilerin benimsenebilmesinin iki farklı yolu vardır; birinci yol asimilasyondur, ikinci yol ise barınma yoludur. Ilk yol olan asimilasyon, özellikle yetişkinlerde oldukça yaygındır. Yeni bir bilgi öğrenildiği takdirde, o konu ile ilgili eski bilgilere bu yeni bilgi eklenir ve bundan sonraki duygu ve düşünceler bu kapsamda şekillenir. 

  Örnek vermek gerekirse, daha önce bir sürü köpek ile iletişim kurmuş olan ve bu iletişimlerinin tamamından hoşnut kalmış olan bir insan, günün birinde bir köpeğin küçük bir kız çocuğuna saldırdığı haberini okuduğu takdirde, köpeklerin saldırgan olabileceğine dair yeni bir bilgi öğrenmiş olur. Daha önce edindiği tecrübelere dayanarak, bu bilgiyi genellememesi gerektiği sonucunu çıkaracaktır. Fakat yine de bu yeni bilgi, köpekler ile ilgili bakış açısında ufak da olsa değişiklik yaratacaktır. 

  Tek bir saldırganlık haberi üzerinden, bütün köpeklere dair bakış açısının kökten değişmesi durumu asimilasyon örneği değildir. Yeni bir bilgi öğrenildiği takdirde, eski bilgilerin tamamının değişmesi ve duygu ve düşüncelerin bu kapsamda tamamen farklı bir şekilde şekillenmeye başlanması, asimilasyon değil; konaklama örneğidir.

  Asimilasyon, esnasında psikolojinin bir parçası değildir; ancak psikoloji bilimi ile asimilasyonun nasıl gerçekleştiği açıklanabilir. Asimilasyon ile ilgili en kapsamlı çalışmalar ünlü psikolog Jean Piaget tarafından yapılmıştır.

  Jean Piaget 

  Asimilasyon ve konaklama arasındaki farklar üzerinde detaylı çalışmalar yapan Jean Piaget,  öncelikle çocuklardaki bilişsel gelişim üzerinde kafa yorulmuştur. Yapmış olduğu çalışmalar günümüzde hala çocuk gelişim uzmanlarının çocuklara yaklaşım aşamasında ışığı olmaktadır. Jean Piaget’e göre, asimilasyonun ve konaklamanın  temelleri, doğru koşullar oluşturulduğu takdirde her yaş için geçerli olmaya devam edecektir.

  1896 senesinde İsviçre'de doğan Jean Piaget, 1980 senesinde hayata gözlerini yummuştur.  Yapmış olduğu çalışmalar genel olarak çocuk gelişimi ve yeni bir bilginin nasıl öğrenildiğine dair çalışmalar olarak bilim dünyasında yerini almıştır. 

  Jean Piaget’in yaptığı çalışmalar arasında asimilasyona dair araştırmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında insanların yeni bir bilgiyi nasıl öğrendiğini ve bu yeni bilgiyi günlük hayatında nasıl entegre ettiğini bir nebze olsun anlayabiliyoruz. Yeni bir bilgi öğrenildiği takdirde, bu bilginin inanç sistemine nasıl dahil edildiği de yine Jean Piaget tarafından açıklanmıştır.

  Jean Piaget, asimilasyon ve konaklama üzerine kayda değer çalışmalar yapan ilk psikolog olarak bilinmektedir; bununla birlikte, kendisinden sonra bu konularda çalışmalar yürüten birçok psikolog olmuştur ve bu şekilde Jean Piaget’in teorisi gelişmiştir.

  Asimilasyon örnekleri

  Asimilasyonun her yaştan insan tarafından kullanıldığı düşünülürse, verilebilecek örneklerin sınırsız olması çıkarımı da yapılabilir. Küçük bir bebeğin asimilasyon örneği verilmek istenirse, motor becerileri geliştikçe, dünyadaki nesnelere dokunma ve onları hareket ettirebilme yeteneği de gelişir. Her bir nesneyi hareket ettirdikçe, daha önce var olan bilgilere, ilk kez hareket ettirilen yeni nesnenin hareket ettirilme biçimi bilgileri eklenmiş olur. Böylece bebek, eski bilgilerine yenilerini ekleye ekleye etrafındaki nesnelere ve dünyaya karşı gelişen duygu ve düşüncelere sahip olmaya devam eder ve bunları kendi inanç ve bilgi haznesine entegre eder.

  Pozitif bilimler ile ilgili yapılan çalışmaların tamamı da yine asimilasyon örneği olarak verilebilir. Herhangi bir alanda eğitim alan bir insan, daha önce öğrendiği bilgileri yeni öğrendiği bilgiler ile harmanlayarak sürekli olarak bir gelişim gösterecektir. Bütün eğitim sistemi aslında asimilasyona uygun bir şekilde düzenlenmiştir. 

  Üniversitelerde koşullu dersler vardır ve bu koşullu dersler daha önce alınması gereken dersler alınmadığı takdirde, öğrencilerin kaydına açılmazlar. Koşul olarak gösterilen dersler başarı ile verildiği takdirde, bir eski bilgi birikimi oluşur. Bu derslerden elde edilen eski bilgilere, koşullu olan derste öğrenilen bilgiler eklendiği zaman, öğrenciler bir asimilasyon yaşarlar. Eski bilgiler ile yeni bilgilerin harmanlanması sonucunda ise öğrenci artık farklı bir noktada olacaktır.

  Sonuç olarak, yeni bir bilgi öğrenildiği takdirde, temelde yatan inançlarda bir değişiklik olmazsa, bu yeni bilgi bilişsel sürece asimile edilmiş olur. Yani bir asimilasyon gerçekleştirilmiş olur. Fakat bu yeni bilgi, temelde yatan inançta kökten bir değişiklik yaratıyor ise bunun adı asimilasyon değil; konaklama olur.

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  Asimilasyon

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et