R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  ASCII Kodları

  ASCII (American Standard Code for Information Interchange), bilgi değişimi için Amerikan Standart Kodu anlamında kullanılan bir kodlama sistemidir. ASCII, bilgisayarlar arasında metin dosyalarının paylaşılması ve işlenmesi için kullanılan bir standarttır.

  ASCII, 128 farklı karakteri kodlar ve her karakterin bir belirli sayısal değere sahip olduğunu tanımlar. Bu kodlar, harfler, sayılar, noktalama işaretleri ve diğer semboller için kullanılır. ASCII, tüm dünya ülkelerinde kullanılan bir standart olduğu için, farklı dillere ve farklı karakter setlerine sahip olan bilgisayarlar arasında metin dosyalarının paylaşılması ve işlenmesi için kullanılabilir.

  ASCII, bugün bile güncel olarak kullanılmakta ve birçok farklı uygulama ve sistem tarafından desteklenmektedir. Ancak, dünya çapındaki farklı dil ve karakter setlerinin artmasıyla birlikte, ASCII'nin yerini daha geniş kapsamlı kodlama sistemleri almıştır.

  ASCII Nedir?

  ASCII kodu, bilgisayarlara girilen karakterlerin, harflerin ve rakamların bilgisayarlar tarafından anlanabileceği kod karşılıkları olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, bilgisayarların girilen harf, karakter ve rakamları kendi belleklerinde saklayabilmeleri için gerekli olan bilgisayar dilindeki kodlama sistemidir. 

  Açılımı, “American Standard Code for Information Interchange”dir. Türkçe’de “Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodu” anlamına gelir. ASCII kodlama sistemi, ilk kez telgrafın güncel olarak kullanıldığı zamanlarda ticari amaçla kullanılmıştır. İşe yararlılığı keşfedildikten sonra, değişim ve gelişime uğrayarak günümüze kadar güncel kullanım gücünü korumuştur.

  Bu kodlama dili 1963 yılında, ANSI tarafından kurulmuştur.

  Yazılımcılar için oldukça önemli olan karakter kodlama, işinde iyi olmak isteyen yazılımcıların tamamının bilmesi gereken bir konudur. Yazılım dillerinin neredeyse tamamında, encode() metodları bulunur. Bilgisayarlardaki dosya okuma işlemlerinin tamamı encoding parametreleri temelli çalışmaktadır. Metinler ile ilgili işlem yapılmak istendiğinde encoding konusu yazılımcıların karşısına çıkmaktadır. Özellikle, her dilde olmayan farklı karakterler içeren bir metnin yazılım dili ile okunmak istenmesi, encoding işlemini gerekli kılan durumlardan biridir. Örnek vermek gerekirse Türkçe karakterler barındıran bir yazı metnini, yazılım diline çevirmek için encoding işleminin yapılması şarttır. Aksi takdirde yabancı karakterler tanımayacağı için, metnin içerisinde tanımı yapılamayan karakterler olarak var olacaklardır ve metnin bütünlüğünü bozacaklardır. Metin tam anlamı ile anlaşılmamış olacaktır ve bu da başarısızlığa yol açar. Bu tarz sorunları aşabilmek için encoding işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanması gerekir.

  ASCII Ne İşe Yarar?

  ASCII karakter kodlaması, sayısal kodların kullanılarak karakterleri temsil edebilmesine olanak sağlayan bir kodlamadır. Büyük ve küçük harfler, Latin alfabesi, sayılar ve noktalama işaretlerinin içinde barındıran bu karakter kodlaması, dünyanın her yerinde kullanılır haldedir.

  Karakter Kodlama (Character Encoding)

  Yazılımla ilgilenen insanların tamamının öğrenmesi gereken bir konu olan karakter kodlama, İngilizce adı ile encoding, metodlar yardımı ile yapılan bir işlemdir. 

  Karakter dizilerinde encode() isimli bir metod vardır. Bunun yanında her dosyanın da bir encoding parametresi bulunur. Metin düzenleme ayarlarında da sıklıkla karşımıza çıkan encoding, özellikle Türkçe karakterlerin düzgün görülebilmesi adına detaylı bir şekilde ele alınmalı ve hatasız bir şekilde tamamlanmalıdır. Bunun için ise düzenlenmek istenen metnin encoding ayarlarının düzgün bir şekilde yapılması gerekir.

  ASCII Tablosu

  Karakterler elektrik sinyallerinin kodlanması neticesinde oluşurlar ve elektrik sinyalleri 0 ve 1 sayıları ile eşleşen sayılar üreterek bu sayıların harflerle eşleşmesini sağlar.

  Elektrik sinyallerinin 0 ve 1 olarak algılanabilmesi için, hangi sayıların hangisinin yerleri ile örtüştüğü hakkında bilgisayarların bir karara varması gerekir.

  Devre üzerinde elektriğin olmaması durumu ve olması durumu 0 ve 1 sayıları ile eşleştirilirse, ortaya çok da optimal olmayan sonuçlar çıkacaktır. Çünkü karakterler çok daha karmaşık ve zordurlar. Dünya üzerinde kullanılan onlarca dil vardır ve her dil kendi içerisinde özel karakterler barındırır. Türkçe’deki ğ, ş, ü ve ç gibi harflerin, İngilizce karşılıklarının olmaması bu duruma örnek olarak verilebilir. Rusça, Arapça, Çince ve Japonca dillerinde de özel karakterler bulunmaktadır ve bu karakterlerin Latin alfabesinde bir karşılıkları yoktur. Her alfabe, farklı karakterler anlamına gelir ve bu karakterlerin bilgisayarlar tarafından algılanabilmesi için bir kodlama temelini oturtulması gerekmektedir.

  Bu karakter farklılıklarının yaratabileceği kaosu önlemek amacıyla, Bob Bemer ve ekibi, karakterlere karşılık gelebilecek temsil sayıları konusunda bütün dünyada geçerli olabilecek standart bir tablo oluşturdular. Bu tabloya ASCII  tablosu adı verildi. Türkçe’ye, bilgi alışverişi için standart Amerikan kodu olarak çevrilmesi de zaten tablonun amacını anlatıyor.

  ASCII tablosu, karakterler ve sayıların birbirleriyle eşleştiği basit bir tablodur. Başlangıçta sadece İngilizce karakterler içeren bu tablo, zaman içerisinde farklı dilleri kullanan insanlar tarafından da kullanmaya başladığı için, gelişti ve esnedi. Günümüzdeki hali ile dünya üzerinde kullanılan dillerin neredeyse tamamına uygun bir tablo haline geldi.

  ASCII Karakter Kodları Nedir?

  ASCII  kodları her bir karakter ya da simgenin bir sayı tarafından temsil edilmesi mantığına dayanır.  Örnek vermek gerekirse, bir metin yazarken kullandığımız harflerin her biri Decimal (10 tabanlı), Hexadecimal (16 tabanlı), Binary (2) tabanlı sayılarda bir karşı daha sahiptir ve bu karşılığını hesaplanıp bilgisayarlar tarafından yorumlanabilmesi ASCII  kodları sayesinde olur.

  Enter ASCII Nedir?

  ENTER ANAHTARI ASCII Kodu Ondalık olarak 10 veya Onaltılık olarak 0x0A'dır.

  ASCII Nasıl Çalışır?

  Bilgisayarlar arasında veri aktarımı yaparken güvenli bir yol izlemek adına başarılı bir şekilde kullanılabilen ASCII  kodları, uzun yıllardan beri farklı bilgisayarlar arasındaki temel iletişimi sağlayan araç olarak günümüze kadar gelmiştir. ASCII standartlarının yetersiz olarak görülebileceği nokta ise 7 bitlik olması ve boşta kalan 8. bitin dünya üzerindeki bütün dillerdeki farklı karakterlerin temsil etmeye yetmemesidir.

  7 bit ile gösterilebilecek en büyük sayı 127 iken; ASCII ile gösterilebilecek en büyük sayı 8. bit de kullanıldığı için 255'tir. Yani, ASCII ile gösterilebilecek sayılar 0 ila 255 arasındadır denilebilir. 

  ASCII Kod Listesi 

  ALT+033 Karakteri ==> ( ! )

  ALT+034 Karakteri ==> ( " )

  ALT+035 Karakteri ==> ( # )

  ALT+036 Karakteri ==> ( $ )

  ALT+037 Karakteri ==> ( % )

  ALT+038 Karakteri ==> ( & )

  ALT+039 Karakteri ==> ( ' )

  ALT+040 Karakteri ==> ( ( )

  ALT+041 Karakteri ==> ( ) )

  ALT+042 Karakteri ==> ( * )

  ALT+043 Karakteri ==> ( + )

  ALT+044 Karakteri ==> ( , )

  ALT+045 Karakteri ==> ( - )

  ALT+046 Karakteri ==> ( . )

  ALT+047 Karakteri ==> ( / )

  ALT+048 Karakteri ==> ( 0 )

  ALT+049 Karakteri ==> ( 1 )

  ALT+050 Karakteri ==> ( 2 )

  ALT+051 Karakteri ==> ( 3 )

  ALT+052 Karakteri ==> ( 4 )

  ALT+053 Karakteri ==> ( 5 )

  ALT+054 Karakteri ==> ( 6 )

  ALT+055 Karakteri ==> ( 7 )

  ALT+056 Karakteri ==> ( 8 )

  ALT+057 Karakteri ==> ( 9 )

  ALT+058 Karakteri ==> ( : )

  ALT+059 Karakteri ==> ( ; )

  ALT+060 Karakteri ==> ( < )

  ALT+061 Karakteri ==> ( = )

  ALT+062 Karakteri ==> ( > )

  ALT+063 Karakteri ==> ( ? )

  ALT+064 Karakteri ==> ( @ )

  ALT+065 Karakteri ==> ( A )

  ALT+066 Karakteri ==> ( B )

  ALT+067 Karakteri ==> ( C )

  ALT+068 Karakteri ==> ( D )

  ALT+069 Karakteri ==> ( E )

  ALT+070 Karakteri ==> ( F )

  ALT+071 Karakteri ==> ( G )

  ALT+072 Karakteri ==> ( H )

  ALT+073 Karakteri ==> ( I )

  ALT+074 Karakteri ==> ( J )

  ALT+075 Karakteri ==> ( K )

  ALT+076 Karakteri ==> ( L )

  ALT+077 Karakteri ==> ( M )

  ALT+078 Karakteri ==> ( N )

  ALT+079 Karakteri ==> ( O )

  ALT+080 Karakteri ==> ( P )

  ALT+081 Karakteri ==> ( Q )

  ALT+082 Karakteri ==> ( R )

  ALT+083 Karakteri ==> ( S )

  ALT+084 Karakteri ==> ( T )

  ALT+085 Karakteri ==> ( U )

  ALT+086 Karakteri ==> ( V )

  ALT+087 Karakteri ==> ( W )

  ALT+088 Karakteri ==> ( X )

  ALT+089 Karakteri ==> ( Y )

  ALT+090 Karakteri ==> ( Z )

  ALT+091 Karakteri ==> ( [ )

  ALT+092 Karakteri ==> ( \ )

  ALT+093 Karakteri ==> ( ] )

  ALT+094 Karakteri ==> ( ^ )

  ALT+095 Karakteri ==> ( _ )

  ALT+096 Karakteri ==> ( ` )

  ALT+097 Karakteri ==> ( a )

  ALT+098 Karakteri ==> ( b )

  ALT+099 Karakteri ==> ( c )

  ALT+0100 Karakteri ==> ( d )

  ALT+0101 Karakteri ==> ( e )

  ALT+0102 Karakteri ==> ( f )

  ALT+0103 Karakteri ==> ( g )

  ALT+0104 Karakteri ==> ( h )

  ALT+0105 Karakteri ==> ( i )

  ALT+0106 Karakteri ==> ( j )

  ALT+0107 Karakteri ==> ( k )

  ALT+0108 Karakteri ==> ( l )

  ALT+0109 Karakteri ==> ( m )

  ALT+0110 Karakteri ==> ( n )

  ALT+0111 Karakteri ==> ( o )

  ALT+0112 Karakteri ==> ( p )

  ALT+0113 Karakteri ==> ( q )

  ALT+0114 Karakteri ==> ( r )

  ALT+0115 Karakteri ==> ( s )

  ALT+0116 Karakteri ==> ( t )

  ALT+0117 Karakteri ==> ( u )

  ALT+0118 Karakteri ==> ( v )

  ALT+0119 Karakteri ==> ( w )

  ALT+0120 Karakteri ==> ( x )

  ALT+0121 Karakteri ==> ( y )

  ALT+0122 Karakteri ==> ( z )

  ALT+0123 Karakteri ==> ( { )

  ALT+0124 Karakteri ==> ( | )

  ALT+0125 Karakteri ==> ( } )

  ALT+0126 Karakteri ==> ( ~ )

  ALT+0127 Karakteri ==> ( )

  ALT+0128 Karakteri ==> ( € )

  ALT+0129 Karakteri ==> (  )

  ALT+0130 Karakteri ==> ( ‚ )

  ALT+0131 Karakteri ==> ( ƒ )

  ALT+0132 Karakteri ==> ( „ )

  ALT+0133 Karakteri ==> ( ... )

  ALT+0134 Karakteri ==> ( † )

  ALT+0135 Karakteri ==> ( ‡ )

  ALT+0136 Karakteri ==> ( ˆ )

  ALT+0137 Karakteri ==> ( ‰ )

  ALT+0138 Karakteri ==> ( Š )

  ALT+0139 Karakteri ==> ( ‹ )

  ALT+0140 Karakteri ==> ( Π)

  ALT+0141 Karakteri ==> (  )

  ALT+0142 Karakteri ==> ( Ž )

  ALT+0143 Karakteri ==> (  )

  ALT+0144 Karakteri ==> (  )

  ALT+0145 Karakteri ==> ( ‘ )

  ALT+0146 Karakteri ==> ( ' )

  ALT+0147 Karakteri ==> ( “ )

  ALT+0148 Karakteri ==> ( ” )

  ALT+0149 Karakteri ==> ( • )

  ALT+0150 Karakteri ==> ( – )

  ALT+0151 Karakteri ==> ( — )

  ALT+0152 Karakteri ==> ( ˜ )

  ALT+0153 Karakteri ==> ( ™ )

  ALT+0154 Karakteri ==> ( š )

  ALT+0155 Karakteri ==> ( › )

  ALT+0156 Karakteri ==> ( œ )

  ALT+0157 Karakteri ==> (  )

  ALT+0158 Karakteri ==> ( ž )

  ALT+0159 Karakteri ==> ( Ÿ )

  ALT+0160 Karakteri ==> ( )

  ALT+0161 Karakteri ==> ( ¡ )

  ALT+0162 Karakteri ==> ( ¢ )

  ALT+0163 Karakteri ==> ( £ )

  ALT+0164 Karakteri ==> ( ¤ )

  ALT+0165 Karakteri ==> ( ¥ )

  ALT+0166 Karakteri ==> ( ¦ )

  ALT+0167 Karakteri ==> ( § )

  ALT+0168 Karakteri ==> ( ¨ )

  ALT+0169 Karakteri ==> ( © )

  ALT+0170 Karakteri ==> ( ª )

  ALT+0171 Karakteri ==> ( « )

  ALT+0172 Karakteri ==> ( ¬ )

  ALT+0173 Karakteri ==> ( ­ )

  ALT+0174 Karakteri ==> ( ® )

  ALT+0175 Karakteri ==> ( ¯ )

  ALT+0176 Karakteri ==> ( ° )

  ALT+0177 Karakteri ==> ( ± )

  ALT+0178 Karakteri ==> ( ² )

  ALT+0179 Karakteri ==> ( ³ )

  ALT+0180 Karakteri ==> ( ´ )

  ALT+0181 Karakteri ==> ( µ )

  ALT+0182 Karakteri ==> ( ¶ )

  ALT+0183 Karakteri ==> ( · )

  ALT+0184 Karakteri ==> ( ¸ )

  ALT+0185 Karakteri ==> ( ¹ )

  ALT+0186 Karakteri ==> ( º )

  ALT+0187 Karakteri ==> ( » )

  ALT+0188 Karakteri ==> ( ¼ )

  ALT+0189 Karakteri ==> ( ½ )

  ALT+0190 Karakteri ==> ( ¾ )

  ALT+0191 Karakteri ==> ( ¿ )

  ALT+0192 Karakteri ==> ( À )

  ALT+0193 Karakteri ==> ( Á )

  ALT+0194 Karakteri ==> ( Â )

  ALT+0195 Karakteri ==> ( Ã )

  ALT+0196 Karakteri ==> ( Ä )

  ALT+0197 Karakteri ==> ( Å )

  ALT+0198 Karakteri ==> ( Æ )

  ALT+0199 Karakteri ==> ( Ç )

  ALT+0200 Karakteri ==> ( È )

  ALT+0201 Karakteri ==> ( É )

  ALT+0202 Karakteri ==> ( Ê )

  ALT+0203 Karakteri ==> ( Ë )

  ALT+0204 Karakteri ==> ( Ì )

  ALT+0205 Karakteri ==> ( Í )

  ALT+0206 Karakteri ==> ( Î )

  ALT+0207 Karakteri ==> ( Ï )

  ALT+0208 Karakteri ==> ( Ğ )

  ALT+0209 Karakteri ==> ( Ñ )

  ALT+0210 Karakteri ==> ( Ò )

  ALT+0211 Karakteri ==> ( Ó )

  ALT+0212 Karakteri ==> ( Ô )

  ALT+0213 Karakteri ==> ( Õ )

  ALT+0214 Karakteri ==> ( Ö )

  ALT+0215 Karakteri ==> ( × )

  ALT+0216 Karakteri ==> ( Ø )

  ALT+0217 Karakteri ==> ( Ù )

  ALT+0218 Karakteri ==> ( Ú )

  ALT+0219 Karakteri ==> ( Û )

  ALT+0220 Karakteri ==> ( Ü )

  ALT+0221 Karakteri ==> ( İ )

  ALT+0222 Karakteri ==> ( Ş )

  ALT+0223 Karakteri ==> ( ß )

  ALT+0224 Karakteri ==> ( à )

  ALT+0225 Karakteri ==> ( á )

  ALT+0226 Karakteri ==> ( â )

  ALT+0227 Karakteri ==> ( ã )

  ALT+0228 Karakteri ==> ( ä )

  ALT+0229 Karakteri ==> ( å )

  ALT+0230 Karakteri ==> ( æ )

  ALT+0231 Karakteri ==> ( ç )

  ALT+0232 Karakteri ==> ( è )

  ALT+0233 Karakteri ==> ( é )

  ALT+0234 Karakteri ==> ( ê )

  ALT+0235 Karakteri ==> ( ë )

  ALT+0236 Karakteri ==> ( ì )

  ALT+0237 Karakteri ==> ( í )

  ALT+0238 Karakteri ==> ( î )

  ALT+0239 Karakteri ==> ( ï )

  ALT+0240 Karakteri ==> ( ğ )

  ALT+0241 Karakteri ==> ( ñ )

  ALT+0242 Karakteri ==> ( ò )

  ALT+0243 Karakteri ==> ( ó )

  ALT+0244 Karakteri ==> ( ô )

  ALT+0245 Karakteri ==> ( õ )

  ALT+0246 Karakteri ==> ( ö )

  ALT+0247 Karakteri ==> ( ÷ )

  ALT+0248 Karakteri ==> ( ø )

  ALT+0249 Karakteri ==> ( ù )

  ALT+0250 Karakteri ==> ( ú )

  ALT+0251 Karakteri ==> ( û )

  ALT+0252 Karakteri ==> ( ü )

  ALT+0253 Karakteri ==> ( ı )

  ALT+0254 Karakteri ==> ( ş )

  ALT+0255 Karakteri ==> ( ÿ )

  ASCII Kodları Nasıl Kullanılır?

  ASCII Karakteri ekleyebilmek için, karakter kodu yazılırken ALT tuşuna basılı tutulması gerekir. Sayılar girilirken klavye değil, sayısal tuş takımı kullanılmalıdır.

  ASCII Kod Örnekleri

  Bilgisayar ASCII Kodları

  Günümüzde bilgisayar üreticileri, ASCII  kodlarını kullanmayı kabul etmişlerdir. 8 bitlik bir kod olan ASCII kodları, her karakter temsili için 8 bit kullanarak yani 1 bayt kullanarak çalışırlar. Modern dünyadaki son teknoloji bilgisayarların tamamı bu kodlara uygun olarak üretilmektedirler.

  ASCII Kodu Karaktere Çevirme

  ASCII kodunu karaktere çevirmek için ilk yapılması gereken şey, karakteri ASCII değerine çevirmektir. Bir sayıya karşılık gelen karakteri, o sayıya dönüştürme işlemi numToChar işlevi ile yapılır. Bu işlevde ilk ifade sayıyı karaktere çevirirken; ikinci ifade karakteri ASCII değerine dönüştürür.

  ASCII Kontrol Karakterleri (0-31)

  ASCII tablosunda bulunan ilk 32 karakterkontrol karakterleri olarak adlandırılırlar. Bu kontrol karakterleri, yazdırılamayan kontrol kodları ve yazıcılar gibi çevre birimlerini kontrol edebilmek amacı ile kullanılırlar.

  ASCII Basılabilir Karakterler (32-127)

  ASCII tablosundaki 32 karakter ile 127 karakter arasında kalan karakterler, basılabilir karakterler olarak adlandırılırlar. Bu karakterler; harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve çeşitli sembolleri bünyesinde bulundururlar ve klavye üzerinden erişilebilen karakterler olarak atanmışlardır.

  Genişletilmiş ASCII Kodları (128-255)

  ASCII tablosundaki 128 karakter ile 255 karakterler arasında kalan karakterler, genişletilmiş ASCII kodları olarak bilinirler. Genişletilmiş ASCII kodlarının tablosunun standart bir versiyonu yoktur. Ülkelerin kullandığı farklı dillerdeki, farklı özel karakterlere göre düzenlenen bu tablolar, genişletilirken baz alınan karakter kümesine göre incelenmelidir.

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  ASCII Kodları

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et