R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Antipati

  Antipati; davranışlarda gözlemlenen olumsuzlukları, negatif düşünce ve duyguları, uzlaşmazlık durumlarını ve sempati karşıtı durumların tamamını kapsayan psikolojik terimdir.

  Antipati genel olarak, empatinin tam tersi bir durum olarak tanımlanmaktadır. Ortak eşgüdümlerin tamamından uzak ve hatta tersine birtakım duygu ve davranışlar içerisinde olma durumudur. Antipatik insanlar uzlaşmaya açık insanlar değillerdir. Antipati farklı sebepler sonucu oluşabilir ve haklı ya da haksız şekillerde görülebilir.

  Antipati, karşıt olmak durumudur. Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyması anlamına gelen empati kavramına zıttır. Davranış ve düşüncelerde olumsuzluk ve negatif gözlemlenmesi, ve tutumların sürekli olarak yokuşa sürülecek şekilde ortaya konulması antipatik insan davranışlarındandır. Karşı tutum takınma durumunu ifade edebilmek için kullanılan bu psikolojik terim, iletişim kurulan insanların oluşturduğu etki alanı kadar bir karşıt tepki alanı yaratma düşüncesi sonucunda karşımıza çıkar.

  Antipatik tutum, birçok sebeple insanların takındığı bir tutumdur. Antipatik düşünce biçimleri ve davranışları günümüzde hala daha araştırılmaya devam eden bir konu olarak psikolojik çalışmalarda yer alır. İnsanların neden antipatik tutum sergilediğine dair çalışmalar geçmişten günümüze kadar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Kişinin ortaya konulan düşüncenin tam zıttına gidecek şekilde bir tutum sergilemesi antipatinin var olduğu anlamına gelmektedir. Bir uzlaşmazlık durumunu oluşturan antipatik tutumlar, kavgalar ve tartışmalar ile sonuçlanabilirler.

  İnsanların sosyal hayatlarını ve ilişkilerini direkt olarak etkileyen bu tutumlar, tedavi edilmezse ya da kontrol edilmezse hayatın ilerleyen evrelerinde ciddi ruhsal bunalımlara sebep olacaklardır. Sosyal bir varlık olan insanın, etrafındaki insanlarla ilişkilerinin sağlıklı ilerlememesi, toplumdan dışlanması ya da sürekli olarak bir tartışma halinde olması; bu insanın akıl sağlığını olumsuz olarak etkileyecektir ve psikolojisinde derin yaralar açacaktır. Antipatik tutumun karşıt görüşten farkı, sadece zıtlaşmak için ortaya konuluyor olmasıdır.

  Antipatik tutum sergileyen insanlar, kendi düşüncelerine ters olduğu için karşı çıkmazlar; sadece karşıt düşünce ortaya koymaya çalışırlar ve bunu ne amaçla yaptıklarını anlamak gerçekten zordur. Sağlıklı bir tartışma ortamının olması, insanların kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğüne sahip olmaları ya da farklı düşüncelerin ortaya konulması normaldir ve hatta olması gereken durumlardır. Fakat antipatik tutum, bu durumlar ile alakalı bir tutum değildir. Antipatik tutum, bile isteye kavga etmek, huzursuzluk çıkarmak istemek gibi düşünülebilir. Yani mesele, bir fikrin savunulması ya da karşı tarafın ikna edilmesi değil; sadece ve sadece bir anlaşmazlık doğurmak için çabalanmasıdır. Bu gibi tutumların gözlemlendiği anlarda, antipatinin ortamda bulunduğu sonucu çıkarılabilir.

  Antipatik kişilerin davranışları nasıl olur?

  Her insan, etrafındaki İnsanlarla iletişim kurarken fiziksel ve sözsel bir takım etki alanı oluşturur.  Antipatik kişilerin davranışları ise, karşısındaki insanların oluşturmuş oldukları bu etki alanına bir tepki oluşturabilme amacı ile şekillenirler. 

  Antipatik kişiler, karşısındaki insanı anlamak gibi bir amaç gütmeden sadece zıt bir etki alanı oluşturma amacıyla konuşur ve davranırlar. Sırf muhalefet olmak için muhalefet olmak tabiri, antipatik insanların davranışlarını anlatabilmek için kullanılabilir. Antipatik insanlar, kendi davranış ve düşünceleri için birtakım mazeretler ve geçerli sebepler üretirken; karşısındaki insanların düşüncelerini, davranışlarını ya da tutumlarını düşünmez ve dikkate almazlar.

  Empati ve antipati birbirini nasıl etkiler?

  Empati, kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak düşünmesi ya da davranması olarak tanımlanabilir. Kişinin karşısındaki insanın yerine kendisini koyması, sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi noktasında büyük önem taşır. 

  Empati kurabilen insanlar arasındaki iletişim güçlüdür ve olumludur. Antipati ise bunun tam tersi bir şekilde, insanlar arasındaki ilişkiye zarar verir. Antipatik insanların kurmuş olduğu ilişkiler güçsüzdür ve olumsuzlardır. Bu ilişkiler uzun süre devam etmezler. Çünkü genellikle kavgalar ve tartışmalar sonucu insanların birbirinden kopması şeklinde sonuçlanırlar. Bu da antipatik insanları zaman içerisinde yalnız kalması ve ciddi bunalımlara girmesi anlamına gelmektedir.

  Empati ve antipati arasında ters bir ilişki vardır; yani empati yeteneğinin gelişmesi, antipati özelliğini köreltir. Antipatinin artması ise, empati kurulması noktasında kişinin zorluk yaşamasına neden olmaktadır. 

  Yazıyı Paylaş
  İçeriği Faydalı Buldunuz mu?
  Antipati

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et