R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  Yapay Zeka İle Üretilen İçerikleri Tespit Eden 5 Araç!

  Yapay zeka artık neredeyse her türlü içeriği oluşturabiliyor. Bu içerikleri diğerlerinden ayırmak ise her geçen gün zorlaşıyor. İçeriklerin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu tespit eden 5 farklı araç önerilmekte.

  Dide Su Kaya
  Dide Su Kaya R10 Editörü
  21.01.2023 15:12 4199 8 dk okuma süresi
  Yapay Zeka İle Üretilen İçerikleri Tespit Eden 5 Araç!
  Son Düzenleme:

  Yapay zeka, günümüzde her türlü içeriğin üretilmesinde kullanılmaya başlandı. Saniyeler içinde çok sayıda içeriğin üretilmesi, yapay zeka sayesinde gerçekleşebilmekte. İçeriklerin kalitesi ise her geçen gün daha da iyi olmakta. Bu durum, içeriklerin yapay zeka tarafından mı yoksa gerçek insanlar tarafından mı üretildiğinin anlaşılmasını zorlaştırıyor. Her ne kadar yapay zeka tarafından üretilen içerikler iyiye gitse de, duygusal olarak yoksunlar. Yani içeriklerde herhangi bir duygusal yoğunluk olmamaktadır.

  Yapay zekanın ürettiği içeriklerde duygu yoğunluğunun olmaması durumu, içerik tonu oluşturamamaya sebep olmaktadır. Bu sebeple gerçek insanlar tarafından üretilen içeriklerin geri dönüşleri daha fazla olmaktadır. Bir içeriğin gerçek insan tarafından üretilip üretilmediği ise bazı araçlarla anlaşılabilmektedir. Yapay zeka internetten topladığı veriler ile içerik üretir. İnsanlar ise kendi deneyim ve düşünceleri kapsamında içerikler üretirler. Bu sebeple ortaya konulan içeriğin analiz edilmesi bazı araçlar ile mümkün olmaktadır.

  Yapay zeka nedir?

  Yapay zeka, makinelerin sahip olduğu zeka çeşididir. İnsanlar ve hayvanların sahip olduğu doğal zekadan farklıdır. İngilizcesi Artificial Intelligence (AI) olarak bilinmektedir. Makinelerin öğrenme, problem çözme ve bilişsel işlevleri taklit edebilmesine yarar. Günümüzde makineler hayatın her alanına girmişlerdir. Her geçen gün makinelerin insan hayatındaki yeri genişlemektedir. Bu alan genişlerken, makine boyutları ise küçülmektedir. Makine boyutlarının küçülürken, yapay zekaların büyümesi ile oldukça şaşırtıcıdır. 

  Artık boyutu küçük, işlevi büyük makineler ile hayat kolaylaşmaktadır. Makinelerin neredeyse kendi mantık, muhakeme ve mukayese becerileri olmuştur. İnsanlar tarafından zorlanarak çözülebilen sorunlar, yapay zeka tarafından hızlıca halledilmektedir. Makineler, artık satranç maçlarında insanları yener hale geldiler. Bir insanın bir problemi çözebildiği sürenin binde biri süresinde, çok daha fazla problem çözebilmekteler. İnsanların davranış ve konuşmalarını anlayabilme kapasitesine sahipler. İnsan ve hayvan davranışlarını yorumlama ve komut alabilme özellikleri ile donatıldılar. Stratejik oyunları oynayabilme ve kendisine emir verilmese bile aksiyon alabilme gibi üstün işlevlere sahip oldular. Kendi kendine giden arabalar, yapay zekanın en üstün kullanım yerlerinden biridir. Yapay zeka, askeri simülasyonlarda da kullanılmaktadır. 

  Yapay zeka çalışma mekanizması, çoğu zaman insani düşünme yöntemlerini taklit ederek işler. Yapay zekanın doğuşunun temelinde, insanı anlama ve geliştirme düşüncesi yer alır. Aynı zamanda evrenin sırlarının çözülebilmesi için insandan daha iyi bir oluşumu yaratma düşüncesi de etkindir. 

  Yapay zekanın tanımı 

  Yapay zeka, insan zekasına has olan yüksek bilişsel fonksiyonların yapay olarak sergilenmesidir. Bu bilişsel fonksiyonlar arasında algılama, öğrenme, düşünme, fikir yürütme ve sorun çözme yer alır. Bunlara ek olarak, çıkarımlarda bulunma, karar verme ve otonom davranışlar sergileme de sayılmaktadır. 

  Son olarak insana özgü iletişim kurma becerileri de yapay zekadan bekleniyor. Bu kapsamda da yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Düşünce yolu ile tepki üretilmesi noktasında da yapay zeka çalışmaları devam etmektedir. 

  Yapay zeka uygulama alanları nelerdir?

  Yapay zeka uygulama alanları aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

  • Önerici sistemler: Kullanıcıların geçmiş deneyimleri baz alınarak yeni içeriklerin önerilmesi anlamına gelir. Özellikle sosyal medya platformlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Sosyal medya platformlarında yeni arkadaş ya da yeni içerik önermelerinde devreye girer. Kullanıcıların gezindiği alışveriş sitelerine ve ürünlere göre yeni tavsiyeler almaları da buna bağlıdır. Yeni bir haber, gazete, dergi, ürün vs özerilerinde aktif rol alır. 
  • Makine çevirisi: Bir dilde yer edinen ifadenin, farklı bir dile çevrilmesinde rol alır. Google Translate, Microsoft Tercüman ve Yandex Çeviri gibi online araçlar tarafından kullanılır. Herhangi bir cümlenin ya da ifadenin, diğer dilde aynı anlama gelecek şekilde çevrilmesi görevini görür. 
  • Sinyal işleme: Ses ve görüntü gibi sinyalleri işleyerek bilgi çıkarımı yapmaya yarar. Örnek vermek gerekirse, kullanıcıların seslerinin ve yüzlerinin tanınması sayılır. 
  • Prosedürel içerik üretimi: Rassal yöntemlerin kullanılarak yapay içerik üretilmesi noktasında devreye girer. Örnek vermek gerekirse, müzik ya da video oyunlarında yer alan prosedürel dünyalar sayılır. 
  • Regresyon analizi: Geçmiş datanın kullanılarak, bir değişkenin gelecekteki değerini hesaplar. Bir nevi tahmin yolu ile insanları yönlendirir. Özellikle ekenomi alanında sıklıkla kullanılır. Bunun yanında arz-talep dengelerinin kurulmasında da tercih edilir. Bir ürünün üretim ve tüketim miktarlarının hesaplanmasında aktif rol oynar. 
  • Görüntü işleme: Dijital görüntülerde yer alan objelerin tanınmasında ve yerlerinin bulunmasında rol alır. Aynı zamanda bu görüntülerin sınıflandırılmasını da başarılı bir şekilde yapar. Yapay zeka kullanılmadan önce bu işlemler,  Hough dönüşümü gibi algoritmalar ile sürdürülmekteydi. Kurala dayalı olan bu algoritmalar, verimlilik olarak yapay zekanın çok gerisindedirler. Günümüzde bu kuralların tamamı, sahip olunan verilerden elde edilmektedir. 
  • Makale yazma: Özgün ve insan elinden çıkmış makalelerin yazılmasına yarar. Yapay zeka tarafından yazılan ilk köşe yazısı 8 Eylül 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Bu makale The Guardian gazetesinde okuyuculara sunulmuştur. Türkiye’de ise ilk yapay zeka haberi Şalom gazetesinde yayınlanmıştır. Bu haberin yayın tarihi 2018 senesi olarak kayıtlara geçmiştir. 

  Yapay zekanın alt dalları

  Yapay zeka, bazı alt dallara ayrılmaktadır. Kullanılmak istenen alana göre farklı sınıflara sahiptir. Bu sınıflar aşağıda sıralanmıştır:

  • Makine Zekâsı (Sembolik yapay zeka)
  • Yapay Sinir Ağları (Sibernetik yapay zeka)
  • Doğal Dil işleme (Dil ile düşünme)
  • Görüntü İşleme
  • Konuşma Sentezi (Yapay Konuşma)
  • Konuşma Anlama (Konuşma Analizi)
  • Uzman sistemler
  • Örüntü Tanıma
  • Genetik Algoritmalar
  • Genetik Programlama
  • Bulanık Mantık
  • Çoklu Örnekle Öğrenme (Multiple Instance Learning)

  İnsanların yazdığı metinlere benzer içerik üreten yeni bir öz bağlanımlı dil modeli geliştirilmiştir. GPT-3 adı verilen bu modelin günümüzde çok sık kullanıldığı gözlemlenmektedir. Generative Pre-trained Transformer 3 açılımına sahip olan model, her geçen gün popülaritesini artırmaktadır. Bu model, Türkçe’ye Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3 olarak çevrilmiştir. Ortaya konulan metinlerin GPT-3  tarafından üretilip üretilmediği artık anlaşılabilmektedir.

  GPT-3 nedir?

  Generative Pre-trained Transformer 3, son zamanlarda sık kullanılan bir öz bağlanımlı dil modelidir. Çalışırken derin öğrenmeyi kullanarak hareket eder. Gerçek insanlar tarafından yazılan metinlere benzeyen metinleri üretmek için kullanılır. 

  San Francisco merkezde yapay zeka araştırma laboratuvarında geliştirilmiştir. OpenAI tarafından geliştirilmiş ve farklı versiyonları kullanıma sunulmuştur. GPT-3, 175 milyar parametre ile veri işleme kapasitesine sahiptir. Kendisinden bir önceki versiyona göre, iki kat fazla veri işleme kapasitesine sahiptir. 14 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılmış ve aynı sene Temmuz ayında kullanıma sunulmuştur. Binlerce dil örneği kendisine öğretildiği için doğal metinler ortaya koyabilmektedir. Doğal dil işleme anlamına gelen NLP teknolojisi ile desteklenmektedir.

  GPT-3 tarafından üretilen metinler, oldukça kalitelidir. Bu yüzden, yapay zeka tarafından üretildiklerini anlamak çok zordur. Metinler, gerçek bir insan tarafından yazılmış gibi üretilmektedirler. Bu sebeple, bu metinlerin yapay zeka tarafından yazıldığını anlamak için bazı araçlar kullanılmaktadır. Şimdiye kadar üretilen en ilginç ve en önemli yapay zeka sistemleri listesinde yer almıştır.

  GPT-3 ile yapılabilenler

  OpenAI çalışanlarından oluşan 31 kişilik ekip, GPT-3 projesini 28 Mayıs 2020'de tanıtmıştır. Bir önceki versiyonuna göre iki kat fazla performansa sahip olduğu bu tanıtımda belirtilmiştir. Bugüne kadar metin yazabilen yapay zekalar arasında en gelişmiş olduğu da söylenmektedir. GPT-3’ün kapasitesi, Microsoft'a ait olan Turing NLG’nin kapasitesinin 10 katından fazladır.

  Bu teknoloji ile insanlar tarafından yazılmışçasına metinler hazırlanabilmektedir. Yüz binlerce kelimeyi kendi dağarcığında barındırabilen bir teknolojidir. Bunun yanında, farklı dillerde kodlama yeteneğine de sahiptir. “İnanılmaz derecede tutarlı metinler” yazabilme kapasitesine sahiptir. Bu özelliği faydalı içerik oluşturmak için kullanılmaktadır. 

  Ancak uzmanlar, bu özelliğin tehlikeli yanlarına da dikkat çekmektedirler. Özgün ve tutarlı metinleri yapay zekaya yazdırarak sahtecilik yapılabilmektedir. Makale, ödev ya da haber yazarken, bu özellikten yararlanılıp sahteciliğe gidilmektedir. Kötü amaçlar için bu şekilde kullanarak, bu teknoloji ile suistimaller gerçekleştirilmektedir. 

  GPT-3 tarafından üretilen içeriklerin yanlış bilgi üretmesi de muhtemeldir. Üreticileri tarafından bu tarz tehlikeler 28 Mayıs 2020 tarihli makalede açıklanmıştır. GPT-3’nin spam, kimlik avı ve yanlış bilgi üretmesi durumlarına karşı uyarılar yapılmıştır. Aynı zamanda yasal ve hükümet süreçlerinin kötüye kullanılması noktasında da kullanıcılar bilgilendirilmişlerdir. 

  Yapay zeka tarafından üretilen içerikleri tespit eden 5 araç

  Yapay zekanın ürettiği içerikleri tespit etmek oldukça zorlaştı. Sürekli olarak gelişmekte olan yapay zeka, insanların ürettiği içeriklere benzer içerikler üretmektedir. Bu benzerlik içeriklerin birbirinden ayrılmasını güçleştirecek seviyelere ulaşmıştır. İçerikleri okuyarak bu ayrımı yapmak artık imkansız bir hale gelmiştir. Bu sebeple, bu içeriklerin belirlenmesi için farklı araçlar geliştirilmiştir. Bu araçlar, AI content detection araçları olarak bilinirler.

  Bu araçlar, yapay zeka tarafından üretilen içerikleri belirli testlere sokarak çalışırlar. Bu testlerin sonuçları her zaman %100 doğru sonuç vermezler. Bu araçlar ile içerikleri teste tabi tutarken, hata payı göz önünde bulundurulur. Bu testleri en düşük hata ile tespit eden 5 araç aşağıda verilmiştir.

  Content at Scale

  Test yapmak için web site linki: https://contentatscale.ai/ai-content-detector/ 

  Content at Scale sayesinde, 2500 kelimeye kadar karakter ücretsiz olarak test edilebilmektedir. Daha iyi sonuç alabilmek için 25 kelimeden daha büyük içerikler test edilir. Chat GPT-3 tarafından oluşturulan içeriklerin belirlenmesinde kullanılır. Makalelerin insanlar tarafından yazılıp yazılmadığını kontrol etmede oldukça başarılıdır. Aşağıda yapay zekanın yazdığı bir içeriğin saptanması halinde, çıkan ekran görüntüsü yer almaktadır.

  Özgün, yani insanlar tarafından yazılan bir yazının test sonuçları ise daha farklıdır. Böyle bir yazının test sonuçları aşağıda yer almaktadır:

  Writer.com

  Test yapmak için web site linki: https://writer.com/ai-content-detector/ 

  Writer.com sayesinde, ücretsiz olarak makale testleri yapılabilmektedir. Yazılan yazının insanlar tarafından mı yapay zeka tarafından mı yazıldığını tespit eder. İnsan tarafından yazılan bir içerik test edildiğinde aşağıdaki gibi bir sonuç çıkmaktadır:

  GPT-3 tarafından yazılan bir içerik test edildiğinde ise aşağıdaki görüntü ile karşılaşılır. İçeriğin insan sonucu %17 gibi oldukça düşük bir sonuca sahip olmuştur. 

  GPT-2 Output Detector Demo

  Test yapmak için web site linki: https://openai-openai-detector.hf.space/ 

  Sayfaya giren kullanılan, 50 token sonrasında çok daha iyi sonuçlar alırlar. GPT-3 tarafından üretilen içerikleri yüksek başarı oranı ile tespit edebilmektedir. Bu başarı oranı %99 sularındadır. Özellikle metinlerin duygusal yoksunluğu, karar vermede kullanılmaktadır. Aşağıda yapay zeka tarafından yazılan bir içeriğin test sonuçları yer almaktadır:

  İnsan tarafından yazılan bir içeriğin test sonuçları ise şu şekilde olmaktadır:

  GPT Detector

  Test yapmak için web site linki: https://www.gpt-detector.com/ 

  Yukarıları araçlar gibi, gpt-detector.com çalışma mantığı da aynıdır. Metinlerin duygusal yoksunluğunu baz alarak karar verir. Aşağıda AI tarafından yazılan bir içeriğin test sonuçları yer almaktadır:

  İnsanlar tarafından yaratılan bir içeriğin test sonuçları ise şu şekilde olmaktadır:

  Gltr.io

  Test yapmak için web site linki: http://gltr.io/dist/index.html 

  Gltr.io, GPT-2 117M dil modelini kullanarak çalışmaktadır. Test sonuçlarında yer alan mor ve kırmızı renkler sonucu yorumlamaya yarar. Mor ve kırmızı kısımlar, insanlar tarafından yazılan sonuçları verir. Histogram sonuçlarında sağa doğru bir çarpıklık ise, makalenin yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını anlatır. Yapay zeka tarafından yazılan bir içeriğin test sonuçları aşağıda yer almaktadır:

  İnsanların ürettiği bir içerik test edildiğinde ise, şöyle bir sonuç alınmıştır:

  İçeriği Puanla
  Yorumlar

  Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır.

  İlgili İçerikler:

  Yapay Zeka ile Oluşturulan İlk Kısa Film: İşte Fragmanı!

  Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ilk kısa film fragmanı YouTube'da! Paris'te aşkı bulan iki gencin hikayesi, TCL şirketi tarafından sunuldu.

  Android 15 Beta 1 Resmen Geldi: İşte Beklenen Özellikler!

  Android 15 Beta 1, büyük ekran uyumluluğu, geliştirilmiş erişilebilirlik ve artırılmış güvenlik özellikleriyle resmen geliyor.

  Meta'dan Yapay Zeka Hamlesi: "AI ile Üretilmiş" Etiketleme Dönemi Başlıyor!

  Meta, Mayıs'tan itibaren AI üretimi içeriklere "AI ile Üretilmiş" etiketi ekleyerek şeffaflığı artırıyor. Yeni dönemde içerik yönetimi değişiyor.

  Yapay Zekanın Ritmi: Spotify'dan Devrim Yaratan Yenilik!

  Spotify, beğeni toplayan AI DJ özelliğini takiben kullanıcı taleplerine özel çalma listeleri sunan yeni bir yapay zeka tabanlı yenilik olan AI Playlist'i tanıttı.

  Yapay Zeka İle Üretilen İçerikleri Tespit Eden 5 Araç!

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et